Nabór do klasy piłkarskiej dziewcząt w Poznaniu

​Od września 2018 roku w Szkole Podstawowej nr 51 w Poznaniu uruchomione zostaną sportowe klasy o profilu piłki nożnej dziewcząt. Placówka organizuje nabór zainteresowanych w dniach 22 marca i 5 kwietnia.


​Szkoła zlokalizowana na osiedlu Lecha jest szczególnie nastawiona na wychowanie sportowe. We współpracy z klubami prowadzi oddziały pływania, hokeja na trawie, lekkiej atletyki, koszykówki oraz piłki nożnej. Do tej pory oferta futbolowa realizowana była tylko dla chłopców. Od początku roku szkolnego 2018/19 uruchomiony zostanie również oddział piłki nożnej dziewcząt. Nowa inicjatywa to efekt współpracy pomiędzy placówką a Wielkopolskim ZPN.

Szkolenie profilowe dziewcząt prowadzone będzie od klasy IV i VII. Nabór do powstającej grupy zostanie przeprowadzonych dwukrotnie. Pierwszy termin wyznaczono na 22 marca. Dla osób, które z przyczyn losowych nie będą mogły się na nim pojawić, wyznaczono termin dodatkowy 5 kwietnia. W obu przypadkach początek zaplanowano na godzinę 15:30 w sali gimnastycznej SP 51.

źródło: B.A.