Kurs dla spikerów niższych lig

Wydział Bezpieczeństwa na obiektach piłkarskich Wiel​kopolskiego ZPN zaprasza wszystkich zainteresowanych na kurs spikera zawodów sportowych. Szkolenie odbędzie się 20 stycznia 2018 roku w Poznaniu.


Ukończenie kursu jest równoznaczne z uzyskaniem uprawnień do pełnienia funkcji spikera na meczach piłkarskich do rozgrywek III ligi włącznie. Zajęcia przygotowane są w oparciu o pakiet szkoleniowy opracowany przez Polski Związek Piłki Nożnej, a prowadzą je osoby z wieloletnim doświadczeń w pracy na imprezach piłkarskich w zakresie związanym z bezpieczeństwem - delegat meczowy, spiker klubu Ekstraklasy czy komentator radiowy.

Koszt udziału w szkoleniu wynosi 150 zł. Zainteresowane osoby proszone są o zgłoszenie akcesu uczestnictwa mailowo na adres bezpieczenstwo@wielkopolskizpn.pl. Do udziału zapraszamy wszystkich chętnych, również kandydatów na spikerów spoza Wielkopolski. Po zebraniu odpowiedniej ilości osób uczestnicy kursu zostaną powiadomieni o szczegółach mailowo.