REJESTRACJA NOWYCH ZAWODNIKÓW

Nowy zawodnik musi zostać zarejestrowany poprzez formularz generowanego za pomocą modułu klubowego systemu Extranet. Funkcja ta jest dostępna po zalogowaniu na stronę https://kluby.pzpn.pl/ i kliknięciu kolejno z lewej strony „lista zawodników” a następnie w prawym dolnym rogu „dodanie zawodnika”. Po wypełnieniu wszystkich informacji formularz należy zapisać, wydrukować i po uzupełnieniu niezbędnych podpisów oraz dołączeniu zdjęcia, przesłać do siedziby Wielkopolskiego ZPN. Następnie Wydział Gier i Ewidencji wniosek akceptuje i zawodnik jest możliwy do uprawnienia do rozgrywek w module klubowym.


UPRAWNIENIE ZAWODNIKÓW DO ROZGRYWEK

Dokonywane jest elektronicznie za pośrednictwem modułu klubowego systemu Extranet. W przypadku gdy klub posiada podpisaną przez zawodnika deklarację gry amatora, należy ją dołączyć jako załącznik do wniosku. Następnie Wydział Gier i Ewidencji akceptuje wniosek i zawodnicy są uprawnieni do rozgrywek. Listę z uprawnionymi zawodnikami można wydrukować po wygenerowaniu jej z modułu klubowego systemu Extranet.


PRZEJŚCIE ZAWODNIKA WOLNEGO

Każdy zawodnik o statusie amatora z dniem 1 lipca uzyskuje status zawodnika wolnego do momentu podpisania deklaracji gry amatora w klubie na kolejny sezon bądź do momentu wystąpienia w pierwszym meczu nowego sezonu w klubie (po wcześniejszym uprawnieniu do rozgrywek). Aby dokonać przejścia zawodnika wolnego należy dostarczyć do siedziby Wielkopolskiego ZPN następujące dokumenty:
a) podanie o przyjęcie do nowego klubu;
b) zwolnienie zawodnika z klubu macierzystego (wzór poniżej);
c) potwierdzenie dokonania opłaty regulaminowej na rzecz związku (zgodnej z załączonymi tabelami).
Po otrzymaniu i wszystkich dokumentów Wydział Gier i Ewidencji akceptuje przejście wolnego zawodnika.


TRANSFER CZASOWY / DEFINITYWNY ZAWODNIKA

Może być dokonany w momencie kiedy zawodnik podpisał deklarację gry amatora bądź wystąpił w chociaż jednym meczu w klubie macierzystym w danym sezonie rozgrywkowym.
Aby dokonać transferu należy dostarczyć do siedziby Wielkopolskiego ZPN następujące dokumenty:
a) podanie o przyjęcie do nowego klubu;
b) umowa transferowa (wzór w załączniku);
c) potwierdzenie dokonania opłaty regulaminowej na rzecz związku (zgodnej z załączoną tabelą).
Transfer czasowy może być dokonany w oknie transferowym na okres półroczny (do 31 stycznia lub 30 czerwca) bądź roczny (do 30 czerwca).


DODATKOWE INFORMACJE

a) płatności mogą być dokonywane gotówką w siedzibie Wielkopolskiego ZPN bądź przelewem na konto Wielkopolskiego ZPN, dostępne w zakładce kontaktowej;
b) bardzo ważne jest odpowiednie zatytułowanie przelewu tzn.: „nazwa klubu, informacja za co jest płatność, nazwisko zawodnika” np. „KS Poznań, uprawnienie zawodników, klasa B” lub „KS Poznań, transfer zawodnika Adam Nowak”;
c) za każdą płatność związaną z transferami i uprawnieniami Wielkopolski ZPN wystawia notę księgową;
d) transfery definitywne, czasowe oraz przejścia wolnych zawodników można dokonywać zdalnie poprzez przesłanie kompletu dokumentów na adres ewidencja@wielkopolskizpn.pl;
e) zdalna rejestracja przed kolejką ligową jest możliwa do czwartku do godziny 15:00. Nie ma gwarancji, że dokumenty złożone po tym terminie zostaną zaakceptowane przed weekendem.

TABELE OPŁAT TRANSFEROWYCH

WZORY DOKUMENTÓW

UMOWA TRANSFEROWA
DEKLARACJA GRY AMATORA

PODANIE O PRZYJĘCIE DO KLUBU

ZWOLNIENIE Z KLUBU