W chwili obecnej brak jest zaplanowanych konferencji certyfikowanych przez Wielkopolski ZPN.