fot. Wielkopolski ZPN

Walne Zgromadzenie Delegatów 10 maja

10 maja w Hotelu Poznańskim w Luboniu odbędzie się Walne Zgromadzenie Delegatów Wielkopolskiego ZPN. Początek obrad o godzinie 17:00.

Zgodnie z obowiązkiem statutowym, Walne Zgromadzenie odbywa się w Wielkopolskim Związku Piłki Nożnej rokrocznie. Ma ono charakter sprawozdawczy z działań Zaroządu oraz Komisji Rewizyjnej w ostatnim roku kalendarzowym. Poza dyskusją istotnym elementem jest też przyjęcie sprawozdania finansowego. Co ważne, w trakcie zebrania Delegaci mają możliwość zgłaszania własnych wniosków.

Podobnie jak przed rokiem, miejscem obrad środowiska piłkarskiego będzie Hotel Poznański przy ulicy Krańcowej 4 w Luboniu. Rozpoczęcie obrad wyznaczono na godzinę 17:00.

Do klubów posiadających delegatów na Walne Zgromadzenie, pocztą elektroniczną na skrzynki związkowe w domenie @wielkopolskizpn.pl zostały przesłane następujące materiały:
- projekt porządku obrad;
- projekt regulaminu obrad;
- projekt regulaminu Komisji Mandatowej;
- projekt regulaminu Komisji Skarg i Wniosków.

Wszelkie zapytania dotyczące przesłanych dokumentów, a także sposobu reprezentacji członków Wielkopolskiego ZPN prosimy kierować na adres dyscyplina@wielkopolskizpn.pl.

Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Delegatów Wielkopolskiego ZPN