fot. Polska - Niemcy

Akredytacje prasowe na mecz Polska - Niemcy

Wielkopolski ZPN rozpoczyna przyjmowanie wniosków o przyznanie akredytacji prasowych na spotkanie reprezentacji do lat 19 Polska - Niemcy, które rozegrane zostanie w czwartek, 3 września o godzinie 14:30 w Kaliszu. Aplikacje można składać do 31 sierpnia.

Przedstawiciele mediów mogą ubiegać się o dwa rodzaje akredytacji - PRASA - uprawniające do wstępu i poruszania się po trybunach oraz FOTO - umożliwiające pracę w trakcie meczu z poziomu murawy.

Złożenie wniosku następuje poprzez wysłanie wiadomości na adres media@wielkopolskizpn.pl zawierającej:
- imię i nazwisko dziennikarza;
- numer PESEL;
- rodzaj akredytacji;
- telefon kontaktowy;
- nazwę reprezentowanej redakcji.

Przesłanie prośby o udzielenie akredytacji nie jest równoznaczne z jej przyznaniem. Potwierdzeniem przyjęcia wniosku do rozpatrzenia będzie wiadomość zwrotna z dalszymi informacjami. Liczba akredytacji jest ograniczona.

Przedstawiciele mediów, którzy otrzymają akredytacje, w trakcie przebywania na Stadionie Miejskim w Kaliszu zobowiązani są przestrzegać obowiązujących przepisów sanitarnych, a także procedur UEFA dotyczących wznowienia rozgrywek. Obejmują one m.in. konieczność poruszania się z zakrytymi ustami i nosem czy zajmowania wskazanych miejsc w odpowiedniej odległości od innych osób. Ponadto należy bezwzględnie stosować się do wszelkich poleceń organizatorów i służb porządkowych.

Z uwagi na posiadanie praw telewizyjnych przez Telewizję Polską, nie jest możliwe filmowanie pola gry w trakcie spotkania przez pozostałe media. Nie przewiduje się organizacji po spotkaniu konferencji prasowej. Możliwość przeprowadzenia rozmów pomeczowych zostanie określona w dniu meczu, po ustaleniach ze sztabem reprezentacji Polski.

Wszelkie dodatkowe informacje uzyskać można poprzez kontakt z p. Bartoszem Aleksandrowiczem mailowo - media@wielkopolskizpn.pl lub telefonicznie pod numerem 798 538 428.