fot. Wielkopolski ZPN

Aktualizacja warunków dla świadczeń postojowych

Wśród nowych regulacji w tzw. "Tarczy 2.0" zmodyfikowane zostały warunki niezbędne do spełnienia celem uzyskania świadczenia postojowego. Ubieganie się o wsparcie rządowe będzie teraz łatwiejsze.

W przypadku osób wykonujących pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej (umowa zlecenie, o dzieło) główną zmianą jest to, że postojowe może zostać im przyznane, jeżeli umowa została zawarta przed dniem 1 kwietnia 2020 roku (w uprzedniej wersji musiała być zawarta przed dniem 1 lutego).

Z kolei w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą zniesiono górny limit przychodu, po przekroczeniu którego świadczenie nie było należne.

Niezależnie od podstawy postojowego (umowa cywilnoprawna, działalność gospodarcza) aktualnie można je otrzymać nie więcej niż trzykrotnie (dotychczas było to świadczenie jednorazowe).