fot. Wielkopolski ZPN

Aktualne zasady epidemiczne

W odpowiedzi na prośby klubów Wielkopolski ZPN przedstawia aktualne regulacje prawne związane z epidemią COVID-19.

Ostatnie zmiany w specjalnym rozporządzeniu wprowadzono 6 listopada. Na bazie przepisów prawa wciąż możliwa jest organizacja rozgrywek i nic nie wskazuje na to, by sytuacja miała w najbliższych dniach ulec zmianie. Rozgrywanie spotkań i prowadzenie zajęć wciąż wiąże się jednak z określonymi ograniczeniami.

ZAMKNIĘCIE OBIEKTÓW DLA PUBLICZNOŚCI

W mocy pozostaje zakaz udostęniania obiektów sportowyh w czasie rozgrywek dla widzów. Obecne mogą był wyłącznie osoby, których zadania związane są z organizacją spotkania. W przypadku obiektów o charakterze otwartym Wielkopolski ZPN rekomenduje wytyczenie - wszelkimi dostępnymi sposobami, np. taśmą odgradzającą - terenu, na którym odbywają się zawody sportowe. Odgrodzenie powinno odzwierciedlać rzeczywiste granice obiektu.

ZASADY DOT. TRANSPORTU NA MECZE

6 listopada zostały nieznacznie poluzowane obostrzenia związane z transportem osób pojazdami samochodowymi przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą. W takich pojazdach można przewozić w tym samym czasie nie więcej osób niż wynosi połowa miejsc siedzących, ale wyjątkiem od tej zasady są m. in. pojazdy, którymi jest wykonywany transport osób w związku z ich uczestnictwem we współzawodnictwie, zajęciach oraz wydarzeniach sportowych. Tym samym w pojeździe przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób (łącznie z kierowcą) na mecz może jechać pojazd z pełnym obłożeniem pasażerów. To samo dotyczy oczywiście pojazdów mniejszych.

Jednocześnie przypominamy, iż zasady transportu pojazdami samochodowymi przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą pozostały bez zmian i w nich nadal trzeba pozostawić co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych.

WAŻNOŚC BADAŃ LEKARSKICH

Mimo wprowadzania nowych przepisów, w mocy pozostają wprowadzone w marcu ustawą zapisy dotyczące wstępnych okresowych i kontrolnych badań lekarskich. Orzeczenia, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

W związku z powyższym, z uwagi że nadal na terenie Rzeczpospolitej Polski jest ogłoszony stan epidemii - sportowe badania lekarskie, których ważność upłynęła po 7 marca 2020 r. nadal zachowują aktualność. Niezależnie od powyższego, jeżeli jest to możliwe zalecamy przeprowadzanie badań u zawodników.

DZIAŁALNOŚĆ HOTELOWA A WYDARZENIA SPORTOWE

Rozporządzeniem z dnia 6 listopada ograniczona została działalność w zakresie prowadzenia usług hotelarskich. Wśród dopuszczonych wyjątków ujęci zostali jednak goście korzystający z noclegów w czasie zgrupowań i współzawodnictwa sportowego. Tym samym nie ma żadnych przeszkód, by korzystać z placówek hotelowych w przypadku noclegu związanego z wyjazdem na mecze czy organizacją zgrupowań klubowych i reprezentacyjnych.

OGRANICZENIA DOT. INNYCH DYSCYPLIN SPORTU

Choć organizacja wydarzeń sportowych wciąż jest możliwa, ustawodawca w dniu 6 listopada wprowadził czasowy zakaz dla części dyscyplin. Do dnia 29 listopada zabroniono organizacji wydarzeń polegających na biegach lub jeździe na rowerze za wyjątkiem tych imprez, których organizatorem jest polski związek sportowy lub które pozostają w bezpośrednim związku z jego wyłącznymi prawami.