fot. Wielkopolski ZPN

Awanse i spadki w ligach seniorskich w sezonie 2019/20

Wielkopolski ZPN przedstawia zasady awansów i spadków w ligach seniorskich na sezon 2019/20.

Nowe regulacje są jednolite w skali całego województwa dla poszczególnych poziomów rozgrywkowych. Standaryzacja zasad była możliwa dzięki wprowadzeniu jednolitych pod względem liczebności lig. Co warte podkreślenia, w odpowiedzi na liczne głosy płynące ze strony klubów, rozszerzone zostały możliwości awansu do wyższej ligi. W V lidze i Klasie Okręgowej wicemistrzowie otrzymają szansę promocji poprzez baraże.

Kolejnym atutem nowych zasad awansów i spadków jest ich uniezależnienie terytorialne od spadków z wyższych lig. Do tej pory, przy podziale okręgowym, spadek zespołu z danego okręgu powodował w nim zwiększenie spadków w niższej klasie. Wskutek tego dochodziło do sytuacji skrajnych, gdy w zależności od okręgu, z Klasy Okręgowej spadały od jednej do pięciu drużyn. Dzięki nowym zasadom jasno określona jest liczba spadających, a jej zwiększenie jest rozłożone na cały poziom ligowy zamiast konkretnej grupy.

Przy tworzeniu zasad przyjęto założenie braku spadku wielkopolskich drużyn z III ligi. Każda taka degradacja spowoduje zwiększenie liczby spadków adekwatnie do zaprezentowanych regulacji. 

Z obowiązującymi zapisami zasad zapoznać się można w zakładce Rozgrywki - Regulaminy i dokumenty tutaj (klik!).

AWANSE I SPADKI W LIGACH SENIORSKICH W SEZONIE 2019/20
IV LIGA

AWANS DO III LIGI: mistrz
SPADEK DO V LIGI: minimum 2 zespoły (17-18 miejsce), DODATKOWO liczba spadków zwiększona zostanie o liczbę spadkowiczów z III ligi
BARAŻ O UTRZYMANIE: najniżej notowany zespół nieobjęty spadkiem zagra w barażu o utrzymanie

V LIGA

AWANS DO IV LIGI: mistrz
BARAŻ O AWANS: wicemistrzowie
SPADEK DO KLASY OKRĘGOWEJ: minimum 3 zespoły (14-16 miejsce), DODATKOWO w przypadku zwiększenia liczby spadków z IV ligi (i wycofań z III ligi), spadać będą zespoły sklasyfikowane na 13. miejscu w kolejności na podstawie bilansu z rozgrywek - od najgorszego, a dalej - jeśli wystąpiłaby taka potrzeba - zespoły sklasyfikowane na 12. miejscu wg tej samej zasady

KLASA OKRĘGOWA

AWANS DO V LIGI: mistrz
BARAŻ O AWANS: wicemistrzowie
SPADEK DO KLASY A: minimum 3 zespoły (14-16 miejsce), DODATKOWO w przypadku zwiększenia liczby spadków z V ligi (i wycofań z IV ligi), spadać będą zespoły sklasyfikowane na 13. miejscu w kolejności na podstawie bilansu z rozgrywek - od najgorszego, a dalej - jeśli wystąpiłaby taka potrzeba - zespoły sklasyfikowane na 12. miejscu wg tej samej zasady

KLASA A

AWANS DO KLASY OKRĘGOWEJ: mistrz i wicemistrz
SPADEK DO KLASY B: minimum 2 ostatnie zespoły (13-14 miejsce) oraz trzy zespoły sklasyfikowane na 12. miejscu w kolejności na podstawie bilansu z rozgrywek - od najgorszego, DODATKOWO w przypadku większej liczby spadków z Klasy Okręgowej (i wycofań z V ligi), spadać będą następne zespoły sklasyfikowane na 12. miejscu wg zasady bilansu, a dalej - jeśli wystąpiłaby taka potrzeba - zespoły sklasyfikowane na 11. miejscu wg tej samej zasady

KLASA B

AWANS DO KLASY A: mistrz we wszystkich grupach, wicemistrz w grupach 1-10

UWAGA!
Przez BILANS rozumiane są kolejno:

1. Liczba zdobytych punktów w całych rozgrywkach
2. Różnica bramek w całych rozgrywkach
3. Liczba zdobytych bramek w całych rozgrywkach

Klasyfikacja na podstawie bilansu tworzona jest dla jednakowej liczby spotkań każdej z drużyn. W przypadku różnicy spotkań wynikającej z różnej liczby drużyn biorących udział w poszczególnych grupach lig, liczbę wyników branych pod uwagę zrównuje się do najmniejszej liczebnie ligi branej pod uwagę. Zrównanie następuje przez nieuwzględnienie w bilansie wyników z drużyną/drużynami najniżej notowanymi.