fot. PZPN

Badania lekarskie - obecny stan prawny

W odpowiedzi na liczne zapytania ze strony klubów Wielkopolski ZPN informuje, że badania lekarskie zawodników - wskutek rozporządzeń związanych z pandemią COVID-19 - wciąż pozostają ważne. Jednocześnie Związek podtrzymuje rekomendację regularnego, profilaktycznego kontrolowania stanu zdrowia wszystkich uczestników rozgrywek.

Choć sytuacja epidemiczna w ostatnich tygodniach jest na tyle dobra, że pozwala zapomnieć o niedawnych obostrzeniach, w mocy pozostają przepisy uchwalone w związku z pandemią. Zgodnie z nimi wszystkie tzw. "zdolności", których ważność wygasała po 7 marca 2020 roku, zachowują ważność aż do 180 dni od odwołania stanu epidemii. To zaś jeszcze nie nastąpiło, a zatem badania sportowców pozostaną ważne jeszcze przez co najmniej pół roku.

Przypominamy, że badania co do zasady przeprowadzają lekarza specjaliści w zakresie medycyny sportowej, a gdy go nie ma - lekarz posiadający certyfikat ukończenia kursu wprowadzającego do specjalizacji w dziedzinie medycyny sportowej. Taka osoba może przeprowadzać badania zawodników do 23. roku życia. Ponadto młodzi zawodnicy do 19. roku życia mogą udać się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Nie może on odmówić przeprowadzenia badania, w jego ramach może jednak skierować do specjalistów celem zasięgnięcia pełnego obrazu sytuacji zdrowotnej badanego.

Wielkopolski ZPN niezmiennie rekomenduje przeprowadzanie regularnych badań. Leży to nie tylko w interesie samych zawodników, ale też i klubów, które mogą w ten sposób pozyskać pełny obraz stanu zdrowia swoich graczy, a co za tym idzie - zapobiec nagłym przypadkom w trakcie treningów i meczów.