fot. PZPN

Badania lekarskie wciąż ważne

Przed nowym sezonem nie ma obowiązku przeprowadzenia nowych badań lekarskich przez zawodników. Zgodnie z zapisami "Tarczy antykryzysowej" ważność zachowują badania wykonane przed okresem pandemii.

Temat badań lekarskich jest w ostatnich dniach zdecydowanie najczęściej poruszanym przez kluby. Wraz z powrotem rozgrywek pojawiają się niezliczone pytania o prolongatę ważności tzw. "zdolności". W opinii prawnika Wielkopolskiego ZPN, wciąż obowiązujące w tej sprawie pozostają zapisy uchwalone w kwietnie w ramach "Tarczy Antykryzysowej".

Zgodnie z zapisami rządowego rozporządzenia, orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Do wskazanych w ustawie badań zalicza się również tzw. "zdolności" sportowe, co potwierdziło Ministerstwo Zdrowia w korespondencji z PZU. Jako że sytuacja epidemiczna nie uległa zmianie, przytoczone przepisy prawa pozostają obowiązujące.

Oczywiście w przypadku, gdy badania utraciły ważność przed 7 marca, pozostają one nieważne i w takich wypadkach wizyta u lekarza jest niezbędna. W trosce o swoje zdrowie Wielkopolski ZPN zaleca wszystkim uczestnikom rozgrywek regularne sprawdzanie swojego stanu zdrowia, zarówno pod względem możliwego zarażenia koronawirusem jak i sprawności ogólnej.

Niewiadomą pozostaje dalsze uznawanie prolongaty badań przez ubezpieczycieli. Wielkopolski ZPN poprosił Kahlenberg Services oferujące specjalne oferty ubezpieczeń klubowych, o potwierdzenie w PZU aktualnego stanu rzeczy. O podjętych ustaleniach Związek poinformuje niezwłocznie.