fot. Certyfikacja Grassroots PZPN

Certyfikacja Grassroots - rejestracja do niedzieli!

Polski Związek Piłki Nożnej informuje, że w ramach procedury aplikacyjnej na poziom Zielony Programu Certyfikacji uruchomiona została możliwość składania Formularzy Rejestracyjnych w Systemie Zarządzania Szkółką Piłkarską.

Na obecnym etapie kluby poprzez złożenie aplikacji zostają poddane weryfikacji wymogów formalnych.
Film objaśniający sposób realizacji tego etapu zamieszczony został poniżej.

Termin złożenia Formularzy Rejestracyjnych upływa 10 kwietnia o godz. 23.59.

Kolejnym etapem będzie składanie Formularzy Zgłoszeniowych. W jego trakcie Szkółka musi potwierdzić zapoznanie się z Kryteriami Programu na poziom Zielony oraz złożyć szereg oświadczeń odnoszących się do ich realizacji (w przypadku prowadzenia szkolenia w oparciu o autorski program szkolenia musi również załączyć ten dokument, nie będzie on jednak podlegał weryfikacji merytorycznej).

Film objaśniający sposób realizacji tego etapu został zamieszony poniżej.

Termin złożenia Formularzy Zgłoszeniowych upływa 18 kwietnia o godz. 23.59.

Ostatnim etapem procedury aplikacyjnej na poziom Zielony będzie uzupełnianie danych obejmujące:
– potwierdzanie zawodników w szkółce;
– tworzenie drużyn;
– potwierdzanie trenerów w szkółce i przypisywanie ich do drużyn;
– tworzenie harmonogramów wydarzeń.

Szczegółowe objaśnienia dotyczące powyższego etapu zostaną przedstawione przez PZPN w najbliższym czasie. Regulamin i Kryteria Programu Certyfikacji (odnoszące się do szkółek aplikujących o poziom Zielony) znajdują się TUTAJ (klik!).