fot. Wielkopolski ZPN

Czas na wnioski licencyjne do końca maja!

Komisja ds. Licencji Klubowych Wielkopolskiego ZPN przypomina, że kluby występujące w Klasie A, B oraz rozgrywkach młodzieżowych mają czas na przesłanie dokumentacji licencyjnej do końca maja. Przekroczenie terminu może skutkować sankcjami.

Proces licencyjny odbywa się każdorazowo przed sezonem. Kluby zobligowane są do przedłożenia kompletu dokumentów, na który składają się:

- załączniki nr 10.1.1, 10.1.2, 10.2.1, 10.2.2, 10.2.3 (dwa druki), 10.2.4 i 10.2.5;
- aktualny wyciąg z właściwego rejestru sądowego lub organu administracji (np. starosty) - wyciąg powinien zawierać skład osobowy władz klubu;
- aktualna zgoda na korzystanie z boiska;
- aktualna licencja trenera;
- wskazanie osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo;
- wskazanie osoby odpowiedzialnej za zabezpieczenie medyczne;
- potwierdzenie opłaty licencyjnej;

Wszystkie niezbędne załączniki można pobrać tutaj (klik!). Czas na wysłanie dokumentacji dla klubów IV ligi, Ligi Międzyokręgowej oraz Klasy Okręgowej upłynął 15 maja. Kluby Klas A, B oraz występujące wyłącznie w rozgrywkach młodzieżowych mogą jescze przesyłać swoje aplikacje do 31 maja.

Aby ograniczyć formalności licencyjnej, kluby mogą wnioskować o przyznanie licencji na dwa sezony, to jest 2019/20 i 2020/21. Wówczas należy złożyć wniosek o nadanie licencji ze wskazaniem danego okresu, zgodę na korzystanie z obiektu w całym przedziale czasowym (infrastruktura sportowa obiektu musi odpowiadać kryteriom licencyjnym w danej klasie rozgrywkowej), a także wnieść opłatę licencyjną za dwa sezony i przesłać stosowne potwierdzenie wpłaty.

Wysokość opłaty licencyjnej wynosi:
- 100 zł za sezon - dla klubów Ligi Międzyokręgowej, Klasy Okręgowej, A i B;
- 50 zł za sezon - dla klubów występujących tylko w rozgrywkach młodziezowych.

Informacji dotyczące procedury mailowej uzyskać można mailowo, pisząc na adres licklub@wielkopolskizpn.pl bądź telefonicznie u p. Krzysztofa Olędrowicza - 517 434 731.