fot. Wielkopolski ZPN

Decyzja ws. rozgrywek w okresie 20 marca - 9 kwietnia

W obliczu zaostrzenia przepisów związanych z pandemią COVID-19, Wielkopolski ZPN został zmuszony do wstrzymania rywalizacji w ligach seniorskich od RED BOX V ligi w dół w okresie od 20 marca do 9 kwietnia. Zgodnie z planem – o ile nie pojawią się niestosowane dotąd obostrzenia – toczyć się będzie rywalizacja w rozgrywkach młodzieżowych.

Władze państwowe nie opublikowały jeszcze zmian w rozporządzeniu, jakie mają obowiązywać od najbliższej soboty, jednakże zgodnie z zapowiedziami, wprowadzone mają zostać rozwiązania, które funkcjonowały już wcześniej. Jeśli takie doniesienia się potwierdzą, możliwość uczestnictwa w zajęciach sportowych i rozgrywkach zostanie ograniczona do wąskiej grupy społecznej. Brak szans na spełnienie określonych wymogów przez ogół klubów powoduje, że Związek zmuszony jest zawiesić rozgrywki na czas obowiązywania zaostrzonych przepisów.

Odwołane zostają spotkania RED BOX V ligi, RED BOX Klasy Okręgowej, PROTON Klasy A oraz PROTON Klasy B. W przypadku PROEKO IV ligi od wczoraj prowadzone są z klubami konsultacje dotyczące możliwości kontynuacji rozgrywek. Ostateczna decyzja zapadnie w piątek po godzinie 12:00.

Spotkania zaplanowane w ramach najbliższych kolejek zostają wskutek decyzji przełożone wg następującego harmonogramu dla poszczególnych rozgrywek:

RED BOX V LIGA i RED BOX KLASA OKRĘGOWA

- 20. Kolejka – z 20/21 marca na 3 maja
- 21. Kolejka – z 27/28 marca na 19 maja
- 22. Kolejka – z 3 kwietnia (Wielka Sobota) na 27/28 czerwca (termin obligatoryjny)

W wyniku przesunięć przy 34. kolejce rezygnuje się z jednakowego terminu rozegrania wszystkich spotkań. Mecze zaległe, które zostały wyznaczone na nowe terminy wskazanych kolejek, będą rozgrywane w dalszej kolejności, w innych określonych przez zainteresowanych terminach.

UWAGA!
Przy wszelkich nowych terminach należy pamiętać, że zawodnik, który rozegrał w spotkaniu więcej niż 45 minut, kolejny mecz może rozegrać dopiero po upływie 48 godzin od zakończenia poprzedniego pojedynku. Należy to uwzględnić przy ustalaniu terminów spotkań 1 i 3 maja.

PROTON KLASA A

- 14. Kolejka – z 20/21 marca na 3 czerwca (Boże Ciało)
- 15. Kolejka – z 27/28 marca na 27/28 czerwca (termin obligatoryjny)
W wyniku przesunięć przy 26. kolejce rezygnuje się z jednakowego terminu rozegrania wszystkich spotkań.

PROTON KLASA B

Grupy 1, 2, 3, 4, 6
- 12. Kolejka – z 27/28 marca na ½ maja

Grupy 5, 7, 8, 10
- 14. Kolejka – z 20/21 marca na 3 czerwca (Boże Ciało)
- 15. Kolejka – z 27/28 marca na 27/28 czerwca (termin obligatoryjny)
W wyniku przesunięć przy 26. Kolejce rezygnuje się z jednakowego terminu rozegrania wszystkich spotkań.

Grupa 9
- 15. Kolejka – z 20/21 marca na 3 maja
- 16. Kolejka – z 27/28 marca na 3 czerwca (Boże Ciało)
- 17. Kolejka – z 3 kwietnia (Wielka Sobota) na 27/28 czerwca (termin obligatoryjny)

W wyniku przesunięć przy 28. Kolejce rezygnuje się z jednakowego terminu rozegrania wszystkich spotkań.

UWAGA!
Przy wszelkich nowych terminach należy pamiętać, że zawodnik, który rozegrał w spotkaniu więcej niż 45 minut, kolejny mecz może rozegrać dopiero po upływie 48 godzin od zakończenia poprzedniego pojedynku. Należy to uwzględnić przy ustalaniu terminów spotkań 1 i 3 maja.


 

Wielkopolski ZPN podejmując decyzję bierze pod uwagę, że obostrzenia obowiązywać będą do 9 kwietnia. Zgodnie z takim stanem, następna kolejka rozegrana zostanie w weekend 10/11 kwietnia, tak jak przewidziano to w terminarzu.

W przypadku przedłużania obowiązywania obostrzeń, które będą uniemożliwiały normalne prowadzenie rozgrywek, następne kolejki będą przekładane na pozostałe w dyspozycji wolne terminy. Należy mieć przy tym na uwadze, że obecne regulacje piłkarskie zobowiązują do zakończenia sezonu do końca czerwca. Jeśli termin ten nie zostanie zmieniony na szczeblu FIFA/PZPN, a obostrzenia będą przedłużane, może dojść do sytuacji, w której sezon zostanie zakończony bez rozegrania części kolejek. Wielkopolski ZPN będzie jednak czynił wszystko, by ostateczne rozstrzygnięcia zapadły w możliwie najbardziej sprawiedliwy sposób, przy rozegranych w komplecie spotkaniach.

Przypominamy, że zgodnie z przyjętymi przed sezonem 2020/21 przepisami, w przypadku zakończenia sezonu bez rozegrania kompletu spotkań, ale po rozegraniu co najmniej 50% zaplanowanych kolejek, rozgrywki uznaje się za odbyte z zatwierdzeniem tabel. We wszystkich ligach wskazany i wymagany do tego pułap został osiągnięty, a zatem bez względu na dalszy rozwój sytuacji, na pewno po sezonie przeprowadzone zostaną awanse i spadki.

Jedyną możliwością pozwalającą na normalne kontynuowanie sezonu przy obecnym stanie prawnym byłoby spełnienie przez ogół zespołów danej ligi warunków określonych w rozporządzeniu, które dopuściłyby je do rozgrywania spotkań. Z przeprowadzonych już konsultacji indywidualnych jasno wynika jednak, że w praktyce taka sytuacja jest niemożliwa do osiągnięcia. Związek nie ma natomiast prawnych ani tym bardziej moralnych podstaw do narażania któregokolwiek klubu na potencjalne konsekwencje związane z obecnymi przepisami. Prowadzenie treningów w świetle obowiązujących regulacji pozostaje wewnętrzną sprawą klubu, w którą Związek nie może ingerować.

Wielkopolski ZPN nie widzi również możliwości, by swoje spotkania – niejako „awansem” – rozgrywały obecnie zespoły deklarujące spełnianie warunków uczestnictwa w meczach. Brak jest podstawy prawnej, która pozwoliłaby na anulowanie wyników takich pojedynków w skrajnej sytuacji uznania danej kolejki za nierozegraną. Co więcej, mogłoby dojść do sytuacji, w której kluby poniosłyby wówczas niepotrzebne koszty.

W przypadku zmiany przepisów – czy to w zakresie sytuacji związanej z pandemią czy dotyczącej terminów zakończenia sezonu – Wielkopolski ZPN zastrzega sobie prawo modyfikowania zmian.