fot. Program Certyfikacji Dla Szkółek Piłkarskich PZPN

Dodatkowy nabór do trzeciego cyklu Programu Certyfikacji

Polski Związek Piłki Nożnej podjął decyzję o ogłoszeniu dodatkowego naboru do trzeciego cyklu Programu Certyfikacji Szkółek Piłkarskich. Wystartuje on 1 lutego i będzie otwarty dla wszystkich szkółek piłkarskich w Polsce, również tych, które nie uzyskały certyfikatu w pierwotnym naborze oraz tych, które wówczas nie mogły ubiegać się o certyfikat ze względu na okres karencji.

Celem dodatkowego naboru jest rozszerzenie grupy podmiotów, które będą uczestniczyły w Programie Certyfikacji. PZPN wraz z Ministerstwem Sportu i Turystyki chcą w większym stopniu otworzyć Program na szkółki z małych miejscowości oraz terenów wiejskich. Zgodnie z zapowiadanymi pod koniec ubiegłego roku zmianami, projekt ma się wiązać z mniejszą liczbą obowiązków formalnych, a w dużo większym stopniu skupi się na kwestiach szkoleniowych. 

Dodatkowy nabór jest szansą m.in. dla klubów, które z różnych powodów straciły swoje "gwiazdki". Teraz mogą one powrócić do programu bez konieczności oczekiwania na koniec okresu karencji. Przyjmowanie wniosków rozpocznie się 1 lutego i zakończy nadaniem Certyfikatów przed końcem marca. Pełny harmonogram przedstawia poniższa grafika.

Harmonogram dodatkowego naboru w trzecim cyklu Certyfikacji

W ramach najbliższego naboru ubiegać się będzie można o złotą, srebrną i brązową gwiazdkę. Do tych kategorii niebawem dołączy też "zielona gwiazdka". Jest ona przeznaczona dla małych, lokalnych szkółek, a premierowy nabór dotyczący tego poziomu ruszy w drugim kwartale 2022 roku. Ponadto w najbliższym czasie w Programie Certyfikacji zostaną wprowadzone kolejne zmiany usprawniające jego funkcjonowanie.

Wielkopolski ZPN i Polski Związek Piłki Nożnej zachęcają wszystkie podmioty, które planują przystąpić 1 lutego do naboru, aby już teraz przygotowały się do tego procesu poprzez zapoznanie się z poniższymi materiałami:

- Regulamin Programu Certyfikacji (klik!)
- Prezentacja dotycząca dodatkowego naboru (klik!)

Zapraszamy również do kontaktu z trenerami Mobilnej Akademii Młodych Orłów, którzy mają możliwość pomocy szkółkom w przygotowaniu do udziału w Certyfikacji od strony merytorycznej poprzez przeprowadzenie wizyt edukacyjnych:
- Jakub Wojtkowiak - 501 557 561
- Błażej Czyżewski - 606 369 700