fot. umww_logo_news.jpg

Dofinansowania na podstawie wyników SSM

Samorząd Województwa Wielkopolskiego informuje uprawnione kluby, że ze względu na sytuację epidemiczną konsultacje programowo-finansowe będą odbywały się za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Do składania dokumentów uprawnione są kluby, które uzyskały punkty w klasyfikacji Systemu Sportu Młodzieżowego. Na ich podstawie przydzielane są środki w wysokości wstępnej 256 złotych (piłka nożna 11-osobowa) i 204 złote (futsal). Są to kwoty obowiązujące w roku 2020, które należy zawrzeć w obliczeniach. Zgodnie z tymi kwotami należy wypełnić druk preliminarza, a także ankietę aktualizującą dane o stowarzyszeniu. Dokumenty w dwóch egzemplarzach, wypełnione komputerowo i podpisane zgodnie z zasadą reprezentacji podmiotu, należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 stycznie 2021 roku.

Do preliminarzy należy dołączyć na osobnej kartce z pieczątkami i podpisami informację wg wzoru:

"W przypadku wyższej lub niższej kwoty ofinansowania na rok 2021 ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego Klub Sportowy .... prosi o zwiększenie/zmniejszenie kwoty w Zadaniu ...."

Biuro Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego po opublikowaniu końcowych wyników Systemu Sportu Młodzieżowego (15 stycznia 2021 r.) i ustaleniu wartości za 1 punkt dokona zatwierdzenia preliminarzy, a następnie przygotuje i odeśle dokumenty zainteresowanym podmiotom za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Dokumentacja WSS oraz punktacja na dzień 16 grudnia poniżej.