fot. Wiktoria Łabędzka

Doprecyzowanie zapisów Unifikacji Szkolenia PZPN w zakresie kar w kategoriach D1, D2, C1, C2

Precyzując zapisy Unifikacji Szkolenia PZPN w zakresie kar indywidualnych, po konsultacji Wydziału Szkolenia i Piłkarstwa Młodzieżowego, Wydziału Dyscypliny oraz Wydziału Gier i Ewidencji informujemy, iż w przypadku wykluczenia zawodnika w kategorii Młodzik D1, D2 oraz Trampkarz C1, C2 została podjęta następująca decyzja:

  • zawodnik może otrzymać dwie dwuminutowe czasowe kary i nadal może uczestniczyć w zawodach po odbyciu kary;
  • dopiero trzecia kara dwuminutowa automatycznie spowoduje pokazanie zawodnikowi czerwonej kartki i wykluczenie go z gry;
  • w opisie czerwonej kartki sędzia stosuje następujący zapis - czerwona kartka konsekwencja pokazania 3 kar wychowawczych (2 minut) zawodnikowi w tych samych zawodach;
  • w przypadku poważnych naruszeń Przepisów Gry np. poważny rażący faul, gwałtowne agresywne zachowanie obowiązują Przepisy Gry.