Druga edycja programu "Szatnia na medal"

​Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego uruchomił kolejną edycję programu "Szatnia na Medal". W jego ramach samorządy mogą pozyskać do 100 tysięcy złotych na budowę, aranżację bądź remont zaplecza szatniowo-sanitarnego. Wnioski jednostek samorządu terytorialnego przyjmowane będą do 8 marca.


​​Choć inicjatywa władz wojewódzkich nie jest bezpośrednio skierowana do klubów sportowych, jest dla nich ​dużą szansą na polepszenie infrastruktury, z której korzystają. Przy współpracy z lokalnymi władzami można bowiem pozyskać istotne środki na remont zaplecza na boiskach piłkarskich. W zeszłym roku projektem objęto 60 zadań. Dofinansowano je kwotą 4,1 mln złotych, a łączna wartość inwestycji wyniosła aż 10,5 mln złotych!

Sukces edycji pilotażowej sprawił, że środki na program "Szatnia na medal" zostały uruchomione również w 2019 roku. Ramowe założenia działania się nie zmieniają. Dofinansowaniem objęte są dwa typy zadań - remonty (2,7 mln) oraz inwestycje. Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 100 tysięcy złotych, przy czym udział środków przyznanych nie może przekroczyć 50% inwestycji. W ramach projektu można wydać do 10% środków na niezbędny sprzęt sportowy obiektu i również do 10% na ciągi komunikacyjne prowadzące do obiektu.

Priorytetowo w tym roku traktowane będą wnioski samorządów, którzy nie brali udziału w pierwszej edycji programu. Wnioski przyjmowane są do 8 marca, jeden samorząd może złożyć tylko jeden wniosek, ale możliwe jest przygotowanie aplikacji obejmującej większą liczbę obiektów. Z programu wykluczone są miasta prezydenckie. Szczegółowe informacje dotyczące projektu dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego (klik!).