Edukacyjne wizyty monitorujące trenerów MAMO

Trenerzy Mobilnej Akademia Młodych Orłów zapraszają wszystkie kluby, a w szczególności uczestników Programu Certyfikacji PZPN dla szkółek piłkarskich, do skorzystania z możliwości przeprowadzenia edukacyjnej wizyty monitorującej.

Nowa propozycja to wyjście ze strony federacji naprzeciw oczekiwaniom środowiska trenerskiego oraz podmiotów biorących udział w Programie Certyfikacji. Trenerzy Mobilnej AMO mogą przyjechać do dowolnej szkółki, która wyrazi chęć przeprowadzenia takiej wizyty.

Trenerzy w ustalonym z klubem terminie przeprowadzą obserwację dwóch jednostek treningowych prowadzonych danego dnia według normalnego planu zajęć szkółki. Następnie ocenią merytoryczną część treningu. Po zakończeniu danej jednostki szczegółowo omówią zajęcia z trenerami prowadzącymi według arkusza wizyty monitorującej, analogicznie jak ma to miejsce w przypadku przyjazdu Trenerów Monitorujących z Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Co istotne – wizyta ma wyłącznie charakter edukacyjny. Nie przekłada się na pozytywną bądź negatywną ocenę w Programie Certyfikacji PZPN. Jej celami są wskazanie obszarów, w których występują deficyty w szkoleniu i wspólne zastanowienie się nad możliwymi rozwiązaniami służącymi rozwojowi trenerów oraz zawodników w szkółce. Trenerzy Mobilnej AMO podczas edukacyjnej wizyty dokonują wyłącznie oceny merytorycznego obszaru treningu, a nie kryteriów programu. W przypadku pytań wykraczających poza obszar merytoryczny, prosimy o kontakt za pośrednictwem dedykowanych adresów mailowych.

Szkółki, kluby i akademie zainteresowane zorganizowaniem u siebie edukacyjnej wizyty monitorującej proszone są o kontakt z trenerami Mobilnej Akademii Młodych Orłów:
- Błażejem Czyżewskim: blazej.czyzewski@pzpn.pl  / 501 557 643
- Jakubem Wojtkowiakiem: jakub.wojtkowiak@pzpn.pl  / 501 557 561.