fot. Program Certyfikacji

Harmonogram drugiego cyklu Programu Certyfikacji

Polski Związek Piłki Nożnej ogłosił plan przyjmowania wniosków w drugiej edycji Programu Certyfikacji. Tym razem przyznanych zostanie nie więcej niż 100 "gwiazdek" w skali kraju, a o ich otrzymaniu decydować będzie ranking punktowy.

Do drugiego cyklu Programu Certyfikacji (2020-22) mogą zgłaszać się wszystkie szkółki piłkarskie, które nie posiadają aktualnego certyfikatu w cyklu pierwszym (2019-21) i spełniają wszystkie poniższe kryteria formalne:
- są członkami PZPN;
- są klubami piłkarskimi w rozumieniu Ustawy o sporcie;
- w okresie nie krótszym niż przez ostatnie dwa pełne sezony nieprzerwanie i samodzielnie prowadzą szkolenie w conajmniej jednej kategorii wiekowej z przedziału Junior G – Junior D (U-6 – U-13);
- biorą udział lub zgłoszą się do udziału w oficjalnych rozgrywkach krajowych i/lub wojewódzkich w obecnym sezonie (2020/21).

W drugim cyklu programu przyznanych zostanie nie więcej niż 100 certyfikatów. Ich maksymalna liczba dla poszczególnych poziomów (złotego, srebrnego i brązowego) zostanie obliczona proporcjonalnie i będzie zależna od liczby zgłoszeń na te poziomy. Jeśli np. do federacji wpłynie 300 aplikacji na poziom złoty, 320 na poziom srebrny i 380 na poziom brązowy, to ostatecznie przyznanych zostanie odpowiednio maksymalnie 30, 32 i 38 certyfikatów.

Przypominamy, że szkółki, które utraciły certyfikat decyzją organów PZPN ds. certyfikacji, nie mogą ubiegać się o uczestnictwo w drugim cyklu. Wszystkie szczegóły dot. programu znajdują się w regulaminie (klik!) oraz na portalu Łączy Nas Piłka w materiale dot. kryteriów drugiego cyklu.

Poniżej przedstawiamy zatwierdzony przez Polski Związek Piłki Nożnej harmonogram rejestracji i procesu przyznawania certyfikatów w drugim cyklu programu.

1-10 października 2020: Rejestracja podmiotu (formularze rejestracyjne)

Na tym etapie osoba rejestrująca szkółkę, czyli jej administrator, musi być przygotowana na dołączenie poniższych dokumentów:
- wypisu z rejestru, w którym zarejestrowana jest szkółka lub kopii dokumentów potwierdzających zasadę reprezentacji podmiotu;
- stosownego pełnomocnictwa (w sytuacji, gdy osoba rejestrująca nie jest uprawniona do samodzielnej reprezentacji podmiotu);
- jeżeli rozgrywki w których bierze udział szkółka nie są zarejestrowane w systemie Extranet – zaświadczenia z Wielkopolskiego ZPN o uczestnictwie w takich rozgrywkach.

1-20 października 2020: Rejestracja formularza zgłoszeniowego

Po zaakceptowaniu przez PZPN formularza rejestracyjnego szkółka będzie mogła od razu rozpocząć uzupełnianie formularza zgłoszeniowego. Na tym etapie musi podjąć decyzję, na jaki poziom certyfikatu (złoty/srebrny/brązowy) aplikuje oraz przedstawić następujące dokumenty:
- zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami w Wielkopolskim ZPN (dot. wszystkich poziomów);
- zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami dla US i ZUS (dot. wyłącznie poziomu złotego);
- wzór oświadczenia rodzica o zgodzie na uczestnictwo dziecka w treningach (dot. wszystkich poziomów);
- umowa z lekarzem medycyny sportowej (dot. wyłącznie poziomu złotego);
- umowa z fizjoterapeutą (dot. wyłącznie poziomu złotego);
- umowa z koordynatorem szkółki (dot. wyłącznie poziomu złotego);

W formularzu zgłoszeniowym szkółka aplikująca na poziom srebrny lub brązowy zadecyduje również, który program szkolenia będzie realizować: autorski czy ten przygotowany przez Polski Związek Piłki Nożnej. W pierwszym przypadku program będzie trzeba dołączyć do formularza. Następnie zostanie on zweryfikowany przez trenerów monitorujących. Wytyczne do autorskich programów szkolenia można sprawdzić tutaj (klik!).

Szkółki aplikujące na złoty certyfikat będą zobligowane do realizacji autorskiego programu, który również będzie podlegał weryfikacji.

2-12 listopada 2020: Uzupełnianie danych w systemie zarządzania szkółką

W tym okresie szkółki będą musiały wykonać następujące działania w systemie:
- potwierdzić zawodników i członków sztabu szkoleniowego;
- przypisać obiekty treningowe;
- utworzyć drużyny;
- utworzyć harmonogramy treningowe.

UWAGA: rekomendujemy, aby zawodnicy oraz ich rodzice zarejestrowali się wcześniej w serwisie Łączy nas piłka. Dzięki wcześniej utworzonemu profilowi późniejszy proces wyboru szkółki oraz potwierdzenia zawodnika przebiegnie płynniej.

13 listopada 2020: Utworzenie rankingów szkółek

Na podstawie uzupełnionych danych oraz oceny autorskich programów szkoleniowych dla każdego poziomu certyfikatu utworzone zostaną rankingi szkółek. Do kolejnego etapu (wizyt kontrolnych) zakwalifikowane zostaną tylko te szkółki, które otrzymają wynik wyższy lub równy średniej w grupie zgłoszeń na dany poziom certyfikatu.

O tym, jakie elementy będą punktowane w karcie oceny można przeczytać tutaj (klik!).

16 listopada - 2 grudnia 2020: Wizyty kontrolne w szkółkach

W tym okresie prowadzone będą dwa rodzaje wizyt:
1. Wstępne (zapowiedziane), mające na celu sprawdzenie poprawności danych zadeklarowanych przez administratora podczas rejestracji szkółki oraz w formularzu zgłoszeniowym. Wizyta wstępna może zakończyć się wynikiem pozytywnym lub negatywnym. W tym drugim przypadku wniosek o certyfikat zostanie odrzucony.
2. Monitorujące (niezapowiedziane), mające na celu weryfikację kompletności realizowania autorskich programów szkoleniowych, realizowanie wytycznych Narodowego Modelu Gry, jakość pracy trenerów, wykorzystanie infrastruktury sportowej i sprzętu treningowego zgodnie z kryteriami certyfikacji, a także inne elementy z zakresu organizacji szkolenia wynikające z regulaminu.

Po wizytach kontrolnych uaktualnione zostaną utworzone wcześniej rankingi. Na ich podstawie Komisja Weryfikacyjna PZPN ds. Certyfikacji do 31 grudnia 2020 roku podejmie decyzję o przyznaniu certyfikatów na drugi cykl programu.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Działem Wsparcia PZPN (pod numerem telefonu: 732 122 222) lub mailowy pod adresem dedykowanym Wielkopolsce - certyfikacja.wielkopolskie@pzpn.pl