fot. Wielkopolski ZPN

Informacja Prezesa Pawła Wojtali o zmianie sposobu organizacji rozgrywek

Szanowni działacze, trenerzy, zawodnicy, kibice!

Z uwagi na zmiany w organizacji rozgrywek wprowadzone uchwałami Polskiego Związku Piłki Nożnej, modyfikacji ulegnie sposób zarządzania współzawodnictwem ligowym.

Od sezonu 2019/20 organizatorem wszystkich rozgrywek na terenie województwa będzie wyłącznie Wielkopolski ZPN. Dla klubów zmiany będą miały tylko charakter formalny. Na obszarach odpowiadających terenom działania obecnych Okręgowych ZPN powstaną jednostki terenowe Wielkopolskiego ZPN odpowiedzialne za bieżącą obsługę rozgrywek.

Jedynym odczuwalnym dla klubów skutkiem zmian może być obniżenie opłat związanych z uczestnictwem w ligach. W chwili obecnej na szczeblu władz centralnych trwają prace nad ustaleniem nowych wysokości kosztów. Szczegółowe informacje zostaną przedstawione przez Związek po ich zatwierdzeniu.

 

Paweł Wojtala
Prezes Wielkopolskiego ZPN