fot. Wytyczne dot. finansowania w Certyfikacji

Instrukcje dot. dofinansowania w programie Certyfikacji

Polski Związek Piłki Nożnej, zgodnie ze zgłoszeniami klubów, uruchomił system finansowy w Programie Certyfikacji Szkółek. Kolejnym krokiem, jaki muszą wykonać kluby, jest składanie deklaracji i formularzy budżetu na rok 2020. Należy to zrobić do 20 marca.

Po uruchomieniu przez Ministerstwo Sportu środków dotacyjnych w wysokości 35 milionów złotych, PZPN rozpoczął procedury mające na celu podział tej kwoty pomiędzy podmioty biorące udział w Programie Certyfikacji. Wszystkie kluby, które wyraziły chęć otrzymania wsparcia i wybrały administratorów finansowych, dostały dostęp do systemu, w którym wykonywane będą kolejne kroki.

Kolejnym ruchem, jaki należy wykonać do 20 marca jest uzupełnienie planu budżetowego na rok 2020. Po dokonaniu tej czynności PZPN przeliczy w dniu 29 marca dotację dla szkółek, których wydatkowanie będzie trzeba zaplanować w preliminarzu (do 4 kwietnia). Następnie Związek złoży dokumentację do Ministerstwa Sportu, które rozstrzygnie konkurs 24 kwietnia. Oznacza to, że pierwsze pieniądze na kontach klubów pojawią się najwcześniej w maju.

Wysokość środków będzie uzależniona od liczby szkółek w programie oraz ich liczby drużyn, z uwzględnieniem podziału na poszczególne poziomy certyfikacji. Co istotne, dofinansowanie dzielone jest tylko na drużyny, które spełniają kryteria certyfikacji. System nie będzie przeliczał przypadków z błędami czy brakami - wszystkie je należy uzupełnić do 20 marca!

Budżet, który należy przedstawić we wskazanej dacie, nie może uwzględniać środków z dotacji w ramach programu. Oprócz formularza niezbędne jest również załączenie skanów wymaganych dokumentów - umów członków sztabu czy wynajmu obiektów.

Na dalszym etapie - po przeliczeniu dotacji - warunkiem jej otrzymania będzie odpowiednie zaplanowanie jej wydatkowanie. Klub będzie musiał wskazać konkretne koszty, jakie poniesie z dotacji. Tu konieczne będzie uwzględenienie wkładu własnego w wysokości co najmniej 30%. Może on mieć formę wkładu rzeczowego bądź osobowego, ale musi zostać odpowiednio udokumentowany.

Środki pieniężne z Ministerstwa będą dysponowane poprzez PZPN. Pierwsze transze zostaną przelane po podpisaniu umów z klubami, kolejne będ realizowane w cyklu miesięcznym.

Szczegółowe informacje zawarte są w opracowaniu przygotowanym przez Polski Związek Piłki Nożnej. Można je pobrać tutaj (klik!).