fot. Wielkopolski ZPN

Kalendarium wyborów władz Wielkopolskiego ZPN

27 marca 2020

Ostateczny termin dostarczenia dokumentów o wyborze przedstawiciela klubu (dla klubów, których przedstawiciele będą brali udział w konferencji klubów).

27 kwietnia 2020

Ostateczny termin dostarczenia dokumentów o wyborze delegata/delegatów dla klubów, które z mocy statutu Wielkopolskiego ZPN, mają prawo do wyboru co najmniej 1 delegata na Walne Zgromadzenie.

Do 30 kwietnia 2020

Organizacja konferencji klubów w Kaliszu, Koninie, Lesznie, Pile oraz Poznaniu.

5 czerwca 2020

Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Delegatów Wielkopolskiego ZPN, IBB Andersia Hotel - pl. Andersa 3 w Poznaniu.