fot. Wielkopolski ZPN

Kalendarium wyborów władz Wielkopolskiego ZPN

27 marca 2020

Ostateczny termin dostarczenia dokumentów o wyborze przedstawiciela klubu (dla klubów, których przedstawiciele będą brali udział w konferencji klubów).

27 kwietnia 2020

Ostateczny termin dostarczenia dokumentów o wyborze delegata/delegatów dla klubów, które z mocy statutu Wielkopolskiego ZPN, mają prawo do wyboru co najmniej 1 delegata na Walne Zgromadzenie.

Do 30 czerwca 2020

Organizacja konferencji klubów w Kaliszu, Koninie, Lesznie, Pile oraz Poznaniu.

Szczegółowy harmonogram spotkań:
15 czerwca, g. 17:00 - Piła, Gringo Hotel Restauracja ul.Ogrodowa 25
18 czerwca, g. 17:00 - Leszno, Leszczyńskie Centrum Biznesu ul.Geodetów 1 w Lesznie
19 czerwca, g. 17:00 - Konin, Stadion Miejski im.Złotej Jedenastki Kazimierza Górskiego ul.Podwale 1
22 czerwca, g. 17:00 - Kalisz, Kampus PWSZ u. Poznańska
26 czerwca, g. 16:30 - Poznań, World Trade Center, ul. Bukowska 12 (kluby V ligi i Klasy Okręgowej)
26 czerwca, g. 18:30 - Poznań, World Trade Center, ul. Bukowska 12

Sierpień 2020

Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Delegatów Wielkopolskiego ZPN.