fot. Wielkopolski ZPN

Komunikat dot. kontynuacji rozgrywek seniorskich

Wielkopolski Związek Piłki Nożnej informuje, że na podstawie zebranych oświadczeń klubów nie jest możliwe wznowienie rozgrywek w niższych ligach do czasu zmiany obowiązujących obostrzeń wynikających z sytuacji epidemicznej.

Niezwłocznie po informacji o wprowadzeniu większych obostrzeń w funkcjonowaniu sportu, Związek podjął działania mające na celu ograniczenie wpływu zmian na przebieg rozgrywek w sezonie 2020/21. Na zlecenie Wielkopolskiego ZPN zostało opracowanych kilka analiz prawnych, na podstawie których stworzono szczegółową informację dla klubów poświęconą zasadom, jakie należy spełniać, by móc bez przeszkód funkcjonować w nastałej sytuacji. Dokumentacja zawierała m.in. zakres obowiązków związanych z konkretnymi rozwiązaniami, a także wzory dokumentów do zastosowania.

Wraz z przygotowanymi materiałami kluby otrzymały oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych rozporządzeniem, dopuszczających je do organizacji zajęć i uczestnictwa we współzawodnictwie. Dokument ten służył bieżącemu funkcjonowaniu i stanowił podstawę do dalszych decyzji w zakresie rozgrywek. Zgodnie z wcześniej przekazywanymi informacjami, dopuszczano możliwość powrotu do gry w przypadku przesłania podpisanych oświadczeń przez wszystkich uczestników danej ligi.

W ciągu ostatnich dwóch tygodni Wielkopolski ZPN otrzymał dokumenty poświadczające możliwość zgodnego z prawem udziału w rozgrywkach od niespełna stu klubów uczestniczących w zawieszonych rozgrywkach. W przypadku czterech lig liczba oświadczeń przekroczyła 50% zespołów, w żadnym nie osiągnęła jednak poziomu 80%. W obrębie tych lig przeprowadzono indywidualne rozmowy, które potwierdziły, że spełnienie narzuconych prawem kryteriów przez wszystkie zespoły nie jest możliwe.

Przedstawiony obraz sytuacji jednoznacznie wskazuje, że Wielkopolski ZPN nie ma możliwości wznowienia zawieszonych rozgrywek do czasu zmiany obostrzeń. Obecnie obowiązują one do 9 kwietnia.

Priorytetem Związku niezmiennie pozostaje rozegranie sezonu 2020/21 w pełnym kształcie. Jak już jednak wcześniej informowaliśmy, należy brać pod uwagę, że nie uda się tego dokonać i sezon zostanie zakończony bez rozegrania wszystkich kolejek. Takie rozwiązanie traktowane jest jako ostateczność, a ewentualne decyzje - w zależności od rozwoju sytuacji - mogą być podjęte w tej sprawie nie wcześniej niż w drugiej połowie maja. Jednocześnie informujemy, że na mocy przepisów piłkarskich wciąż obowiązującym terminem zakończenia sezonu ligowego jest dzień 30 czerwca. W przypadku zmiany tej daty Związek będzie podejmował dalsze decyzje związane z ewentualnym dokończeniem sezonu w lipcu. Dziś jest to niemożliwe.