fot. Wielkopolski ZPN

Komunikat dot. opłat

W związku z pojawiającymi się zapytaniami ze strony klubów, Wielkopolski ZPN informuje, że jedynymi opłatami niezbędnymi do uczestnictwa w rozgrywkach są te ponoszone bezpośrednio na rzecz Związku.

Kluby biorące udział w sportowej rywalizacji organizowanej przez Wielkopolski ZPN i wszystkie jego biura terenowe, zobligowane są do wnoszenia opłat wyłącznie na rzecz Związku. Dotyczy to m.in. wprowadzonej w 2019 roku zryczałtowanej opłaty obejmującej składkę członkowską, wpisowe i koszty rejestracji zawodników czy też ryczałtową płatność za żółte kartki rozliczaną w trakcie sezonu wg ewidencji kar.

By wziąć udział w rozgrywkach, klub musi być członkiem Wielkopolskiego ZPN.

Ponadto kluby mogą przynależeć także do innych grup czy stowarzyszeń, w tym okręgowych związków piłkarskich. Należy jednak podkreślić, że członkostwo w nich - i związane z tym ewentualne ponoszenie opłat - jest dobrowolne. Według informacji Wielkopolskiego ZPN kwoty pobierane od członków na rzecz OZPN-ów kształtują się następująco:

- OZPN Konin i OZPN Piła - brak opłat;
- OZPN Kalisz - 5 zł;
- OZPN Leszno - 120 zł.