fot. Wielkopolski ZPN

Komunikat o zbyciu sekcji kobiet Polonii Poznań

W związku z uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia TS Polonia Poznań, Wielkopolski ZPN publikuje komunikat o planowanych zmianach własnościowych.

Działając na podstawia § 18 ust. 4 Uchwały nr XII/194 z dnia 11 grudnia 2015 r. Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej o członkostwie, w związku z planowanym nabyciem przez Wartę Poznań Spółkę Akcyjną z siedzibą w Poznaniu, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000394512 (dalej: Spółka), od Stowarzyszenia Towarzystwo Sportowe Polonia Poznań z siedzibą w Poznaniu, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000232714 (dalej: Stowarzyszenie), sekcji piłki nożnej kobiet Stowarzyszenia wraz z zorganizowanym zespołem składników niematerialnych  i materialnych niezbędnych i przeznaczonych do uczestnictwa w rozgrywkach piłki nożnej, Wzywa się wszystkich wierzycieli Stowarzyszenia do zgłoszenia ich roszczeń wobec Stowarzyszenia, w terminie 30 dni od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia, tj. do dnia 19 maja 2019 r., do Departamentu Rozgrywek PZPN i Wielkopolskiego ZPN.