Komunikat ws. zmian własnościowych JKS "Jarota"

​Wielkopolski ZPN przedstawia informację dotyczącą planowanych zmian własnościowych dotyczących klubu Jarota Jarocin.


Na podstawie art. 18 ust. 4 lit. b) uchwały nr XII/194 z dnia 11 grudnia 2015 r. Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej o członkostwie (z późn. zm.), w związku z planowanym przejęciem sekcji piłki nożnej Jarocińskiego Klub Sportowy "Jarota" w Jarocinie (ul. Sportowa 6, 63-200, nr KRS 0000069262) przez Jarociński Klub Sportowy  "Jarota" Jarocin  Sp.  z o.o. (ul. Sportowa 6, 63-200, nr KRS 0000632840), wzywa się niniejszym wierzycieli do zgłaszania do Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej (ul. Warmińska 1, 60-622 Poznań) wszelkich roszczeń wobec Klubu Sportowego Jarociński Klub Sportowy Jarota Jarocin  w terminie 30 dni od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia tj. od 19 czerwca 2018 r..