„Konferencja Klubów Rady Strefy Poznańskiej”

Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele Rady Klubów Strefy Poznańskiej z przewodniczącym Panem Arkadiuszem Hirschem na czele oraz przedstawiciele Wydziału Gier i Ewidencji. Spotkanie to kierowane było do klubów Strefy Poznańskiej obejmującej następujące powiatów: gnieźnieński, grodziski, międzychodzki, nowotomyski, obornicki, poznański, szamotulski, średzki oraz śremski. Na konferencji obecnych było ponad 40-stu przedstawicieli klubów.

Spotkanie poprowadził wiceprzewodniczący Wydziału Gier Pan Miłosz Łondka, który po krótkim przywitaniu zebranych opowiedział o najważniejszych zmianach, które wprowadzono w rozgrywkach na sezon 2018/2019. Na początek przedstawiony został nowy Regulamin Rozgrywek. Wprowadzone zmiany dotyczyły głównie zmniejszenia liczby młodzieżowców czy zmian odnośnie liczby grających obcokrajowców z poza Unii Europejskiej. Wprowadzono także zmiany dotyczące czasu gry zawodników młodzieżowych. Miłosz Łondka przybliżył zebranym także zasady awansów i spadków obowiązujące w nowym sezonie oraz system rozgrywek młodzieżowych.

Spotkanie to miało również na celu także przypomnienie wszystkim klubom o skrzynkach mailowych utworzonych przez WZPN dzięki którym system komunikacji na linii związek – kluby jest znacznie ułatwiony. Pod koniec spotkania nastąpiła krótką prezentację partnerów WZPN, którzy swoje korzystne oferty kierują także do klubów z całej Wielkopolski. Spotkanie zakończyło się wolnymi głosami przedstawicieli klubów, którzy żywo zaangażowali się w dyskusję co pokazuje, że dobro futbolu i poprawa jakości rozgrywek jest dla wszystkich bardzo ważna.

Podsumowanie spotkania zostanie rozesłane do drogą mailową do wszystkich Klubów Strefy Poznańskiej.