fot. Wybory Wielkopolskiego ZPN

Konferencje wyborcze klubów

Od 15 czerwca odbędą się konferencje klubów, na których wybrani przez nie zostaną delegaci na Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze. Spotkania odbywać się będą w Pile, Lesznie, Koninie, Kaliszu oraz Luboniu.

Zniesienie obostrzeń rządowych w zakresie organizacji targów, wystaw i konferencji umożliwiło wznowienie procedur związanych z wyborami nowych władz Wielkopolskiego ZPN. Nim jednak dojdzie do wyborów, konieczne jest zorganizowanie konferencji klubów klas okręgowych, A, B i młodzieżowych, by te wybrały swoich delegatów.

Spotkania te odbywać się będą od 15 czerwca, oczywiście z zachowaniem wszelkich wymogów sanitarnych. Kalendarz konferencji prezentuje się następująco:
15 czerwca, g. 17:00 - Piła, Gringo Hotel Restauracja ul.Ogrodowa 25
18 czerwca, g. 17:00 - Leszno, Leszczyńskie Centrum Biznesu ul.Geodetów 1 w Lesznie
19 czerwca, g. 17:00 - Konin, Stadion Miejski im.Złotej Jedenastki Kazimierza Górskiego ul.Podwale 1
22 czerwca, g. 17:00 - Kalisz, Kampus PWSZ u. Poznańska
Data konferencji dla klubów V ligi oraz niższych klas ze strefy poznańskiej, zostanie potwierdzona w późniejszym terminie. Zebrania planuje się zorganizować w Hotelu Poznańskim w Luboniu.

W czasie trwania konferencji przedstawiciele klubów są zobowiązani zachować porządek i stosować się do poleceń przewodniczącego i innych przedstawicieli Wielkopolskiego ZPN, niniejszej procedury bezpieczeństwa oraz reguł ustanowionych przez właściciela/zarządcę budynku, w której będzie obywała się konferencja.

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA KONFERENCJI KLUBÓW

  1. W konferencji może brać udział jedynie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
  2. Przedstawiciel klubu oświadcza, iż zapoznał się z procedurą bezpieczeństwa poprzez złożenie podpisu na stosownym oświadczeniu.
  3. Podczas konferencji na sali obrad przebywać mogą jedynie uczestnicy konferencji oraz przedstawiciele Wielkopolskiego ZPN.
  4. Obowiązuje zasada dystansu społecznego – zalecana odległość 1,5 m – 2 m.
  5. Zaleca się aby uczestnicy konferencji korzystali z własnych przyborów piśmienniczych.
  6. Uczestnicy konferencji będą wpuszczani na salę obrad, nie wcześniej niż na 30 min przed planowaną godziną konferencji. Uczestnicy zajmują miejsca wskazane przez przedstawiciela Wielkopolskiego ZPN. Przed każdym wejściem i wyjściem z sali obrad należy zdezynfekować ręce.
  7. Podczas konferencji obowiązuje nakaz zakrywania nosa i ust. Nakaz nie dotyczy osób, które nie mogą zasłaniać ust i nosa z przyczyn zdrowotnych. Odkrycie ust i nosa jest możliwe w przypadku konieczność identyfikacji lub weryfikacji tożsamości uczestnika, a także w przypadku spożywania posiłków lub napojów.