fot. thumb_PZPN_v1_300x210_landscape.jpg

Koniec ważności licencji PZPN A i PZPN B

Zespół Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN definitywnie potwierdził, że z końcem roku 2019 przestaną być honorowane licencje PZPN A oraz PZPN B. Ich posiadacze mają ostatnią szansę na uzupełnienie swoich kwalifikacji, w przeciwnym razie uprawnienia zostaną przekształcone na licencje Grassroots niższej kategorii.

Wygaśnięcie uprawnień dotyczy instruktorów sportu w dyscyplinie piłka nożna oraz dyplomów Klasy Mistrzowskiej, I-szej i II-giej:
- wydanych przed 23 sierpnia 2013 roku w ramach nadzorowanego przez MSiT systemu kształcenia instruktorów i trenerów sportowych;
- wydanych po 23 sierpnia 2013 roku, ale pod warunkiem, że dyplom został uzyskany na kursie rozpoczętym przed 23 sierpnia 2013 roku i organizowanym w ramach nadzorowanego do 23 sierpnia 2013 roku przez MSiT systemu kształcenia instruktorów i trenerów sportowych.
Termin przekształcenia licencji przesuwano kilkukrotnie. PZPN potwierdził jednak, że ostatni obowiązujący, przypadający na 31 grudnia 2019 roku jest już ostatecznym.

Tym samym, zgodnie z obowiązującym systemem licencjonowania trenerów uwzględniającym postanowienia Konwencji Trenerskiej UEFA oraz na podstawie właściwych Uchwały Zarządu PZPN tj.:
- nr IV/63 z dn. 20.04.2017 w sprawie licencji trenerskich;
- nr V/75 z dn. 25.05.2017 w sprawie organizacji kursów trenerskich
licencje PZPN B oraz PZPN A tracą swoją ważność z dniem 31.12.2019 roku.

Szkoleniowcy, którzy legitymują się powyższymi uprawnieniami, mają ostatnią szansę na uzupełnienie swoich kwalifikacji. Z końcem roku zostanie zakończona organizacja kursów wyrównawczych. W tej chwili prowadzone są nabory na ostatnie kursy UEFA BiA oraz UEFA B Wyrównawczy. Wielkopolski ZPN planuje uruchomienie kursu przy współpracy z sąsiednimi związkami, co pozwoli na zebranie wymaganej liczby zainteresowanych.

Osoby, które nie zdecydują się na uzupełniające szkolenia, otrzymają w wyniku przekształcenia nowe licencje Grassroots:
- Grassroots D - dla trenerów z uprawnieniami PZPN B;
- Grassroots C - dla trenerów z licencją PZPN A.

Szczegółowe instrukcje w jaki sposób będzie można wymienić uprawnienia zostaną przedstawione przez PZPN w późniejszym terminie.