fot. Wielkopolski ZPN

Konkurs grantowy - II kwartał 2021 roku

Komisja Grantowa Wielkopolskiego ZPN zaprasza kluby do składania wniosków o wsparcie imprez organizowanych w II kwartale 2021 roku.

Obecny etap konkursu dotyczy wydarzeń, które odbędą się w kwietniu, maju oraz czerwcu. Co istotne, możliwe jest składanie aplikacji dotyczącej cyklu imprez, wówczas jednak we wskazanych miesiącach musi nastąpić rozpoczęcie cyklu (nie może on rozpoczynać się wcześniej). Tak jak w poprzednich naborach, ocena nie będzie dokonywana w aspekcie liczby uczestników. Ze względu na panujące obostrzenia dotyczące organizacji imprez, wnioskodawcy muszą zobowiązać się do przeprowadzenia wydarzeń w zgodzie z obowiązującymi przepisami.

Począwszy od II kwartału 2021 roku wszystkie podmioty, którym przyznane zostanie wsparcie, zostaną zobowiązane do postępowania zgodnie z wytycznymi dla organizatorów imprez objętych programem grantowym. Uwzględniać one będą kwestie ekspozycji marki Wielkopolskiego ZPN, sprawozdania z przeprowadzonego wydarzenia, ale też i terminów zgłoszenia zapotrzebowania na danego rodzaju pomoc.

Wnioski na formularzu dostępnym poniżej, można przesyłać w terminie do 14 marca na adres mailowy Komisji - granty@wielkopolskizpn.pl. Ogłoszenie wyników planowane jest na ostatni weekend miesiąca.