fot. Wielkopolski ZPN

Konkurs grantowy - III kwartał 2021 roku

Komisja Grantowa Wielkopolskiego ZPN zaprasza kluby do składania wniosków o wsparcie imprez organizowanych w III kwartale 2021 roku. Obecny etap obejmuje wszystkie wydarzenia zaplanowane w okresie wakacyjnym.

Konkurs obejmuje zarówno wydarzenia jednorazowe, okazjonalne jak i cykle imprez. W tym ostatnim przypadku istotne jednak jest, by we wskazanym terminie - lipcu, sierpniu bądź wrześniu - nastąpiło rozpoczęcie cyklu (nie może on rozpoczynać się wcześniej). Tak jak w poprzednich naborach, ocena nie będzie dokonywana w aspekcie liczby uczestników. Ze względu na panujące obostrzenia dotyczące organizacji imprez, wnioskodawcy muszą zobowiązać się do przeprowadzenia wydarzeń w zgodzie z obowiązującymi przepisami.

Począwszy od II kwartału 2021 roku wszystkie podmioty, którym przyznane zostanie wsparcie, są zobowiązane do postępowania zgodnie z wytycznymi dla organizatorów imprez objętych programem grantowym. Uwzględniają one kwestie ekspozycji marki Wielkopolskiego ZPN, sprawozdania z przeprowadzonego wydarzenia, a przede wszystkim - terminowego zgłaszania zapotrzebowania na danego rodzaju wsparcie. W przypadku niedopilnowania właściwych dat możliwe jest niezrealizowanie grantu.

Wnioski na formularzu dostępnym poniżej, można przesyłać w terminie do 20 czerwca na adres mailowy Komisji - granty@wielkopolskizpn.pl. Ogłoszenie wyników planowane jest na ostatni weekend miesiąca.