fot. Wielkopolski ZPN

Konkurs grantowy - IV kwartał 2021 r.

Komisja Grantowa Wielkopolskiego ZPN zaprasza kluby do składania wniosków o wsparcie imprez organizowanych w IV kwartale 2021 roku. Obecny etap obejmuje wszystkie wydarzenia zaplanowane na ostatnie trzy miesiące, w tym te odbywające się na halach.

Konkurs obejmuje zarówno wydarzenia jednorazowe, okazjonalne jak i cykle imprez. W tym ostatnim przypadku istotne jednak jest, by we wskazanym terminie - październiku, listopadzie bądź grudniu - nastąpiło rozpoczęcie cyklu (nie może on rozpoczynać się wcześniej). Ze względu na panujące obostrzenia dotyczące organizacji imprez, wnioskodawcy muszą zobowiązać się do przeprowadzenia wydarzeń w zgodzie z obowiązującymi przepisami.

Wszystkie podmioty, którym przyznane zostanie wsparcie, są zobowiązane do postępowania zgodnie z wytycznymi dla organizatorów imprez objętych programem grantowym. Uwzględniają one kwestie ekspozycji marki Wielkopolskiego ZPN, sprawozdania z przeprowadzonego wydarzenia, a przede wszystkim - terminowego zgłaszania zapotrzebowania na danego rodzaju wsparcie. W przypadku niedopilnowania właściwych dat możliwe jest niezrealizowanie grantu.

Wnioski na formularzu dostępnym poniżej, można przesyłać w terminie do 20 września na adres mailowy Komisji - granty@wielkopolskizpn.pl.