fot. Wielkopolski ZPN

Konkurs grantowy - IV kwartał 2022

Komisja Grantowa Wielkopolskiego ZPN rozpoczyna przyjmowanie wniosków na wsparcie imprez w IV kwartale 2022 roku. Termin aplikowanie o środki związkowe mija 18 września.

Program grantowy realizowany jest przez Związek już trzeci rok. Poprzez niego do organizatorów wydarzeń piłkarskich trafiło już ponad 100 tysięcy złotych, dzięki którym odbyć się mogło wiele sportowych zmagań. W najbliższym naborze tradycyjnie do rozdania są:
- duży grant - w wysokości 4000 złotych:
- małe granty - warte maksymalnie 1000 złotych, do łącznej wysokości 6000 złotych.

By mieć szansę otrzymanie środków, należy złożyć aplikację na wniosku dostępnym poniżej. Termin przesłania dokumentu upływa 18 września. Drugim z obligatoryjnych warunków jest nieposiadanie przeterminowanych zaległości wobec Wielkopolskiego ZPN.

Konkurs obejmuje zarówno wydarzenia jednorazowe, okazjonalne jak i cykle imprez. W tym ostatnim przypadku istotne jednak jest, by we wskazanym terminie - między październikiem a grudniem - nastąpiło rozpoczęcie cyklu (nie może on rozpoczynać się wcześniej). Organizatorzy muszą również pod uwagę wziąć dostosowanie warunków przeprowadzenia imprezy do obowiązujących wytycznych sanitarnych.

Wszystkie podmioty, którym przyznane zostanie wsparcie, są zobowiązane do postępowania zgodnie z wytycznymi dla organizatorów imprez objętych programem grantowym. Uwzględniają one kwestie ekspozycji marki Wielkopolskiego ZPN, sprawozdania z przeprowadzonego wydarzenia, a przede wszystkim - terminowego zgłaszania zapotrzebowania na danego rodzaju wsparcie. W przypadku niedopilnowania właściwych dat możliwe jest niezrealizowanie grantu.

Wnioski należy przesyłać mailowo na adres Komisji - granty@wielkopolskizpn.pl.