fot. Wielkopolski ZPN

Konkurs grantowy na I kwartał 2021 roku

Program grantowy Wielkopolskiego ZPN po udanej implementacji będzie kontynuowany w 2021 roku. Imprezy piłkarskie w regionie ponownie zostaną wsparte przez Związek łączną kwotą 40 tysięcy złotych! Komisja rozpoczęła już przyjmowanie wniosków na wydarzenia organizowane w I kwartale 2021 roku.

W pierwszym roku funkcjonowania programu aplikację o wsparcie organizowanych przez siebie imprez złożyło ponad 100 podmiotów. W każdym kwartale komisja konkursowa po rozpatrzeniu wniosków przyznawała jeden grant w wysokości 4000 złotych oraz mniejsze do kwoty 1000 złotych. Podobnie program będzie funkcjonował w kolejnych miesiącach. Na cały rok 2021 rozsydponowana zostanie w sumie kwota 40 tysięcy złotych.

Obecnie można składać wnioski dotyczące wydrzeń zaplanowanych na I kwartał przyszłego roku. Tak jak i przy poprzednim naborze, pod ocenę nie będzie brany aspekt liczby uczestników. Ze względu na panujące obostrzenia dotyczące organizacji imprez, wnioskodawcy muszą zobowiązać się do ich organizacji w zgodzie z obowiązującymi przepisami.

Wnioski na formularzu dostępnym poniżej, można przesyłać w terminie do 13 grudnia na adres mailowy Komisji - granty@wielkopolskizpn.pl. Ogłoszenie wyników planowane jest na 22 grudnia.