Konkurs grantowy na III kwartał 2020

Komisja Grantowa Wielkopolskiego ZPN rozpoczyna kolejny etap konkursu wsparcia imprez piłkarskich w 2020 roku. Tym razem pod uwagę brane są wydarzenia organizowane od lipca do września. Wnioski można składać do 21 czerwca.

Rozpoczęty wraz z nowym rokiem projekt grantowy, od początku cieszy się olbrzymim zainteresowaniem. Dwa pierwsze etapy przyniosły w sumie ponad 100 wniosków o dofinansowanie. Niezmiennie w konkursie możliwe jest ubieganie się o dwie formy wsparcie - duży grant w wysokości do 4000 złotych, dedykowany wydarzeniom o zasięgu co najmniej wojewódzkim, a także mały grant, który przydziela się w formie konkretnego wsparcia o wartości do 1000 złotych. Może on obejmować zakup medali i pucharów, nagród rzeczowych bądź obsługę sędziowską.

Od II etapu warunkiem koniecznym jest załączenie planowanego wydatkowania ew. pozyskanych środków z dużego grantu. Niezbędne jest także załączenie regulaminu planowanego wydarzenia. Mile widziane jest dostarczenie wraz z formularzem preliminarza wszystkich kosztów, materiałów informacyjnych z poprzednich edycji czy promocyjnych dotyczących obecnej edycji.

Z uwagi na wprowadzone obostrzenia sanitarne, wnioskodawcy muszą zobowiązać się do przeprowadzenia imprez w zgodzie z obowiązującymi przepisami. Ponadto, mając na uwadze stan epidemii, Komisja nie będzie oceniała wniosków pod kątem liczby uczestników wydarzeń.

Zaktulizowane, obowiązujące formularze pobrać można poniżej w wersji edytowalnej oraz do wydruku. Wnioski w III etapie konkursu przyjmowane są do 21 czerwca. Ogłoszenie wyników nastąpi 25 czerwca.