fot. Wielkopolski ZPN

Korekta składów grup Klas B

W wyniku zmian związanych z ponowną weryfikacją zgłoszeń drużyn oraz wycofaniem zespołu Czarni II Ostrowite, Wielkopolski ZPN przedstawia skorygowany podział grup Klasy B.

W wyniku błędu popełnionego przez Związek, pierwotna wersja podziału nie uwzględniła części drużyn, które były nowo zgłoszonymi do rozgrywek. Dodatkowo, w dniu 24 lipca do Wielkopolskiego ZPN trafiła decyzja klubu Czarni Ostrowite o wycofaniu drugiego zespołu z rozgrywek Klasy B. Powyższe zmiany wymusiły przetasowania w składach grup.

Po dokooptowaniu drużyn dokonano korekty w podziale grup. Priorytetem pozostało zachowanie jak najmniejszych odległości. Skrajny dystans w nowym zestawieniu nie zmienił się. Maksymalna odległość w Klasie B pomiędzy dwoma zespołami wciąż wynosić będzie 64 km, a licząc długością trasy do pokonania - 77 kilometrów.

Klasy B 19/20 - odległości (akt. 25 lipca)

Dodanie pominiętych drużyn doprowadziło do zmian w formatach grup. Ostatecznie rozgrywki Klasy B toczyć się będą w następujacym kształcie:
- 7 grup po 12 zespołów;
- 3 grupy po 11 zespołów;
- 1 grupa z 6 drużynami.

MAPA PODZIAŁU KLAS B W SEZONIE 2019/20Klasy B - wszystkie grupy (akt. 25 lipca)

Terminarze poszczególnych grup będą stopniowo dodawane w kolejnych godzinach.