fot. Wielkopolski ZPN

Kurs koordynatorów ds. bezpieczeństwa

Wydział Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej planuje zorganizowanie kursu dla przedstawicieli V ligi i niższych w zakresie "Koordynatora do spraw bezpieczeństwa".

Podczas kursu zostaną omówione następujące zagadnienia:

 1. Organizacja meczów piłkarskich i zarządzanie bezpieczeństwem na największych stadionach w Polsce. Czy coś z tego można zastosować na mniejszych stadionach?
 2. Co to jest bezpieczna impreza? Czy bezpieczeństwo ma wpływ na frekwencję ?
 3. Bezpieczeństwo, zabezpieczenie, serwis. Co to jest i czym się różni?
 4. Rola i odpowiedzialność organizatora i jego zadania w kwestiach bezpieczeństwa.
 5. Polskie prawo o imprezach masowych a mecze w niższych klasach rozgrywkowych.
 6. Organizacja meczu piłkarskiego. Kiedy się zaczyna? Co jest ważne? O czym pamiętać?
 7. Przepisy PZPN, regulaminy wewnętrzne przy organizacji meczów piłkarskich.
 8. Jakie zagrożenia mogą nas spotkać na imprezach o charakterze publicznym i jak je umieć przewidzieć.
 9. Reakcji ludzi w sytuacjach zagrożenia.
 10. Dokumentacja wymagana na imprezy masowe oraz dokumentacja na inne imprezy o charakterze publicznym (w tym sportowe i mecze piłki nożnej).
 11. Sposób komunikacji z uczestnikami wydarzeń, aby przebiegło bezpiecznie.
 12. Współpraca ze specjalistami z agencji ochrony i pracownikami ochrony
 13. Współpraca organizatora ze służbami państwowymi i miejskimi. Zadania i obowiązki każdej ze stron. Czy ona jest w ogóle możliwa?
 14. Potrzeby widzów. Jak je określić i jak je rozpoznać.

Szkolenie odbędzie się w siedzibie Wielkopolskiego ZPN (Poznań, ul. Warmińska 1) 23 października w godzinach 9:00 - 16:00. Koszt uczestnictwa wynosi 150 złotych, opłatę należy uiścić na konto Związku
95 1020 4027 0000 1202 0031 4260
wpisując w tytule przelewu "kurs koordynatora, imię i nazwisko".

Kurs zakończony będzie egzaminem testowym, po pozytywnym zaliczeniu każdy kursant otrzyma oficjalny dyplom ukończenia szkolenia. Zgłoszenia (zawierające imię i nazwisko oraz numer telefonu i adres mailowy kandydata) wraz z potwierdzeniami wpłaty należy wysyłać na adres bezpieczenstwo@wielkopolskizpn.pl. 

W razie pytań i potrzeby uzyskania szczegółowych informacji należy kontaktować się z przewodniczącym Wydziału Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskiego, Rafałem Kniecickim - 695 623 332.