Kurs letni dla kandydatów na sędziego

 

 

 

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE ZWIĄZANE Z NABOREM

Miejsce: siedziba Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej, ul. Warmińska 1 w Poznaniu.

Wykłady i zajęcia praktyczne będą się odbywać w terminach: 20.08, 21.08, 22.08, 23.08, 24.08.2018 roku – obecność obowiązkowa na wszystkich zajęciach.

Czas trwania zajęć: 17.00-21.00.

Koszt: 130,00 złotych (oprócz wykładów w cenie zawiera się: gwizdek i kartki sędziowskie, Przepisy gry w Piłkę Nożną.

Wpłaty należy dokonywać w: Biuro Kolegium Sędziów, który się mieści w siedzibie WZPN.

Kurs zostanie zakończony egzaminem teoretycznym oraz kondycyjnym.

Obowiązkowa ankieta, którą należy dosłać na adres ks.biuro@wielkopolskizpn.pl:http://tiny.pl/g67cm

Wiek: minimum 16 lat.

Numer kontaktowy w sprawach związanych z naborem: 511 776 528.

Zaświadczenie (KRK): kandydat musi przedstawić zaświadczenie o niekaralności.

Opiekunami grupy są: Kol. Dawid Maciejewski i Eliasz Pawlak.

Koordynatorami naboru z ramienia Komisji Szkoleniowej KS WZPN-Poznań są: Kol. Łukasz Araszkiewicz i Kol. Kamil Waskowski