fot. thumb_Mikrofon_spiker_1180x500_landscape.jpg

Kurs spikerski w Bydgoszczy

Kujawsko-Pomorski Związek Piłki Nożnej zaprasza zainteresowanych do zgłaszania akcesu uczestnictwa w kursie spikerskim. Warunkiem jego organizacji jest zebranie odpowiedniej liczby kandydatów.

Kształcenie spikerów sportowych odbywa się regularnie w Wielkopolsce, szkolenia organizują jednak również inne województwa. Najbliższa okazja do nabycia uprawnień pozwalających na prowadzenie jako spiker zawodów piłkarskich do III ligi włącznie, będzie mieć miejsce w Bydgoszczy.

Osoby zainteresowane udziałem w kursie proszone są o wysłanie wypełnionego druku zgłoszeniowego (do pobrania tutaj) mailowo na adres kujawpomorski@zpn.pl. W tytule wiadomości należy wpisać "Kurs spikera". Związek oczekuje na zgłoszenia do 30 września. W przypadku zebrania odpowiedniej liczby osób, kandydaci na spikera zostaną poinformowani o kosztach i terminie drogą mailową.