fot. Wielkopolski ZPN

Mail dedykowany ekwiwalentom

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom Klubów, Wielkopolski ZPN uruchamia specjalną ścieżkę postępowania celem uzyskania informacji o wysokości ekwiwalentu za zawodnika. Kluby chcące pozyskać gracy mogą ustalić jego wartość składając zapytanie na specjalny adres mailowy.

Temat ekwiwalentów często budzi spory pomiędzy zainteresowanymi stronami, które w różny sposób wyliczają należności za wyszkolenie gracza i tym samym, uzyskują różne kwoty do zapłaty. Mimo jasno sprecyzowanych regulacji w nowych przepisach oraz dostępnych kalkulatorów do samodzielnego obliczania ekwiwalentu, coraz częściej Wielkopolski ZPN proszony jest o rozstrzyganie sprawy.

W związku z powyższym decyzją Prezesa Pawła Wojtali, uruchomiona została specjalna droga do rozstrzygania wyłącznie kwestii ekwiwalentu. Zainteresowane strony mogą wysyłać zapytania zawierające konieczne do identyfikacji informacje (klub pozyskujący, odstępujący, imię i nazwisko oraz data urodzenia zawodnika) na adres mailowy ekwiwalent@wielkopolskizpn.pl. Co istotne, mail musi zostać wysłany ze skrzynki klubowej w domenie @wielkopolskizpn.pl. Na tak skonstruowaną prośbę, przedstawiciel Związku w odpowiedzi przekaże bezzwłocznie oficjalną wysokość ekwiwalentu.

Przy okazji warto przypomnieć, że okienko transferowe otwarte jest do 31 sierpnia, a wszelką dokumentację dotyczącą pozyskania zawodnika należy umieścić w systemie Extranet.