fot. SzatniaMedal_UMWW.jpg

Miliony na szatnie dla samorządów

Do 5 lutego samorządy mogą składać wnioski do Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu "Szatnia na medal". To także czas dla klubów na podjęcie działań zmierzających do poprawy stanu infrastruktury, z której korzystają.

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego już po raz czwarty organizuje akcję "Szatnia na medal". Tym razem na program mający na celu poprawić infrastrukturę sanitarną m.in. przy obiektach piłkarskich, przeznaczono 3,8 miliona złotych, z czego 1,3 mln zostanie rozdysponowane na zadania inwestycyjne, a 2,5 mln na zadania remontowe.

Podmiotem uprawnionym do składania wniosków o dofinansowanie są jednostki samorządu terytorialnego, jednak bardzo istotną rolę w całym procesie odgrywają kluby. To właśnie działacze sportowi często są inicjatorami działań, przekonując do skorzystania ze wsparcia i przeprowadzenia niezbędnych prac. Dlatego też zachęcamy przedstawicieli klubów do rozpoznania sytuacji na swoim terenie i przekonywania lokalnych władz do przystąpienia do programu.

O wsparcie ubiegać się mogą samorządy z wyłączeniem miast powyżej 50 tysięcy mieszkańców. Maksymalna kwota dofinansowania to 100 tysięcy złotych, przy czym jego wkład nie może przekroczyć 50% kosztów całkowitych zadania. Każda jednostka może uzyskać dofinansowanie tylko na jeden wniosek, przy czym może on się składać z wielu zadań. Dokumentację należy złożyć w Urzędzie Marszałkowskim do 5 lutego.