fot. Narodowy Model Gry - Trening formacyjny

Narodowy Model Gry - nowy suplement!

Polski Związek Piłki nożnej opublikował kolejny suplement Narodowego Modelu Gry. Tym razem prezentowane kwestie dotyczą treningu formacyjnego. To trzecie z udostępnionych rozszerzeń kompendium szkolenia.

Narodowy Model Gry do tej pory uzupełniany był o aspekty poświęcone grom zadaniowym, a także treningowi pozycyjnemu. Teraz baza wiedzy rozszerzona zostaje o kolejne istotne zagadnienia.

„Piłka nożna jest grą zespołową. To z pozoru oczywiste stwierdzenie niesie za sobą ważne podejście do całokształtu procesu szkolenia i gry, rozumiane jako „podejście zespołowe”. W świetle najnowszych tendencji szkoleniowych grę należy traktować jako całość, a nie sumę poszczególnych jej elementów” – piszą autorzy najnowszego suplementu Narodowego Modelu Gry, dotyczącego Treningu Formacyjnego. Warto podkreślić, że są nimi trenerzy z Wielkopolski - Marcin Dorna i Przemysław Małecki, a materiały konsultowali m.in. Marcin Kardela i Andrzej Juskowiak!

W ręce trenerów trafia materiał szkoleniowy, który uzupełnia wiedzę w zakresie działań techniczno-taktycznych w odniesieniu do systemu 1–4–3–3. W ten sposób niniejsza publikacja uzupełnia omawianie wszystkich poziomów gry zapoczątkowanych w NMG i innych suplementach: zespołowy, międzyformacyjny, formacyjny oraz indywidualny. Obok przykładowych środków treningowych zawarto w nim również propozycje rozwiązań wdrażania treningu międzyformacyjnego oraz formacyjnego w mikrocyklach szkoleniowych z różną liczbą jednostek treningowych. Tradycyjnie, warto podkreślić, że proponowane rozwiązania i środki treningowe nie są celami samymi w sobie, lecz mają stanowić inspirację do tworzenia własnych rozwiązań na różnych poziomach szkolenia i, co ważne, modyfikacje rozwiązań w ramach różnych systemów gry. Kluczowym elementem każdego działania trenerskiego jest dogłębna analiza, na ile wprowadzane działania poprawiają rozumienie i organizację gry prowadzonego zespołu, a przede wszystkim, czy są spójne z przyjętą ideą gry jako całości.

SUPLEMENT MOŻNA POBRAĆ TUTAJ (KLIK!)

Został on również umieszczony w materiałach szkoleniowych na podstronie Grassroots.