Nowe przepisy dot. badań lekarskich weszły w życie!

​Z dniem 1 marca weszły w życie nowe przepisy dotyczące badań lekarskich dla sportowców-amatorów. Rewolucyjne zmiany będą stanowić duże ułatwienie dla klubów i samych zawodników. Badania będą wykonywane rzadziej, a koszt ich przeprowadzenia znacząco się zmniejszy.


​Po kilkunastu latach starań i zaangażowania władz piłkarskich najwyższego szczebla, udało się w końcu doprowadzić do zmian, które urealnią kwestię obowiązkowych badań. W Dzienniku Ustaw opublikowane zostały rozporządzenia Ministra Zdrowia wprowadzające zmiany w ustawach w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń. Ogromny wkład w nowe regulacje mieli Zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej, a także Mieczysław Golba - Senator RP oraz Prezes Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej - i Marcin Warchoł - Wiceminister Sprawiedliwości.

Najważniejsze kwestie zawarte w nowych przepisach to:
- zmiana częstotliwości badań - będą one ważne przez rok zamiast dotychczasowych sześciu miesięcy;
- zwiększenie grupy uprawnionej do wydawania orzeczeń o lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej;
– w odniesieniu do zawodników amatorów oraz osób po ukończeniu 23 r. ż. obecne przepisy nie ustanawiają wymogu przeprowadzania badań (uzyskania orzeczenia lekarskiego)

Dzięki nowym regulacjom badania będą bardziej dostępne i nie będą już fikcją, jak to często bywało do tej pory. Znając masowość uprawiania sportu, a w szczególności piłki nożnej praktycznie w każdej wsi, bądź małym czy większym miasteczku, to możliwość przeprowadzania badań i ich częstotliwość mogły budzić wątpliwości co do ich rzetelności i dokładności. Można się było zastanawiać, czy niewielka liczba lekarzy w województwie jest w stanie przeprowadzić na potrzebną skalę badania upoważniające do uprawniania sportu. Mogło być więc tak, że w wielu przypadkach zdarzało się zwykłe, masowe „podbijanie kart”.

Z nowymi rozporządzeniami można zapoznać się poniżej. Do nowych regulacji zostaną w najbliższym czasie dostosowane regulaminy rozgrywek.

Rozporządzenie ws. trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia - klik!
Rozporządzenie w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń