fot. Zarząd Wielkopolskiego ZPN w kadencji 2020-24

Nowe władze Wielkopolskiego ZPN

Podczas Walnego Zgromadzenia Delegatów wybrano nie tylko Prezesa Wielkopolskiego ZPN, ale również pozostałe organy statutowe - Zarząd Związku, Komisję Rewizyjną oraz Sąd Koleżeński.

W wyborach sternika Związku kandydatura dotychczasowego Prezesa, Pawła Wojtali, była jedyną zgłoszoną przez delegatów. Przy kolejnych głosowaniach liczba zgłoszonych osób była już jednak większa od liczby miejsc w poszczególnych jednostkach statutowych. Konieczne było zatem przeprowadzenie głosowania na każdego z kandydatów z osobna. Chęć pracy w Zarządzie Wielkopolskiego ZPN zgłosiło 19 przedstawicieli klubów (na 14 miejsc), a w Komisji Rewizyjnej - 9 osób (przy 7 miejscach).

Decyzją delegatów, w Zarządzie znaleźli się:

 1. Paweł Wojtala - Prezes Związku
 2. Maciej Chłodnicki
 3. Marcin Drajer
 4. Andrzej Giczela
 5. Michał Gniatkowski
 6. Andrzej Juskowiak
 7. Łukasz Kaczmarek
 8. Piotr Kościelny
 9. Mariusz Kwiecień
 10. Adam Luboński
 11. Paweł Mrozkowiak
 12. Robert Nadgrodkiewicz
 13. Radosław Piechowiak
 14. Grzegorz Pietrzak
 15. Rafał Ratajczak

Warto nadmienić, że delegaci w komplecie wybrali kandydatów zarekomendowanych przez Prezesa Pawła Wojtalę jako osoby, z którymi chciałby współpracować. Nowy Zarząd spotka się po raz pierwszy w ciągu dwóch tygodni, by wybrać ze swojego grona wiceprezesów, którzy wraz z Prezesem utworzą Komisję do spraw Nagłych.

Komisja Rewizyjna w latach 2020-2024 pracować będzie w następującym składzie:

 1. Marcin Adamczak
 2. Cezary Boros
 3. Jacek Fręś
 4. Krzysztof Jurkiewicz
 5. Krystian Kawczyński
 6. Godfryd Kuryło
 7. Witold Skrzypczak

Powyższe gremium również zbierze się w ciągu dwóch tygodniu, by wybrać spośród siebie przewodniczącego, zastępcę oraz sekretarza.

Do działania w Sądzie Koleżeńskim zgłoszonych zostało 17 kandydatów. Uznano, że w takiej sytuacji ciało to będzie liczyło dokładnie taką liczbę członków, wobec czego blokowo przegłosowano wszystkie kandydatury.

 1. Błażej Czyżewski
 2. Łukasz Idowiak
 3. Przemysław Kaczor
 4. Paweł Kwaśniewski
 5. Tomasz Nowicki
 6. Wojciech Osuch
 7. Bartosz Pachowicz
 8. Jarosław Pawlak
 9. Tobiasz Reimann
 10. Bogdan Rośczak
 11. Arkadiusz Skuza
 12. Robert Ślugajski
 13. Jakub Wojtkowiak
 14. Przemysław Wróblewski
 15. Artur Zajdel
 16. Andrzej Zawisła
 17. Wiesława Zimoch-Stępień

Wszystkim wybranym w głosowaniach osobom gratulujemy i życzymy owocnej pracy na rzecz wielkopolskiej piłki!