fot. Wielkopolski ZPN

Oświadczenia do ryczałtów/przelewów sędziowskich - wiosna 2021

Wielkopolski ZPN zaprasza wszystkie kluby uczestniczące w rozgrywkach do przystąpienia w rundzie wiosennej do programu płatności ryczałtowych bądź przelewowych ekwiwalentów sędziowskich. Zgłoszenia dotyczą klubów, które do tej pory nie korzystały z tej możliwości. Oświadczenia złożone przed sezonem zachowują ważność.

Płatności ryczałtowe obowiązkowo funkcjonują w trzech najwyższych poziomach rozgrywkowych - PROEKO IV lidze, RED BOX V lidze oraz RED BOX Klasie Okręgowej. Z możliwości rozliczania ekwiwalentów sędziowskich poprzez Związek korzysta jednak zdecydowanie większa liczba klubów - jesienią do projektu przystąpiło aż 268 członków Związku!

Podmioty decydujące się na ryczałt na podstawie wystawionego dokumentu księgowego, dokonują płatności do Wielkopolskiego ZPN jednorazowo bądź w ratach. Tym samym jednym przelewem mogą sfinalizować wszystkie formalności związane z opłatami sędziowskimi, zdejmując jednocześnie z siebie obowiązki podatkowe, które przechodzą w tej sytuacji na Związek. Jedyny warunkiem przystąpienia do programu jest brak zaległości wobec Wielkopolskiego ZPN.

Drugą opcją obok ryczałtu jest wypłata ekwiwalentów sędziowskich po spotkaniach przelewami. By przystąpić do tego programu, należy zobowiązać się do uiszczania należności z konta klubu w terminie 7 dni od rozegrania meczu.

By skorzystać z opcji ryczałtowej/przelewowej, należy wypełnić formularz dostępny poniżej. Dokument jest zautomatyzowany, dzięki czemu można go w całości wypełnić komputerowo i wydrukować wyłąćznie na cele złożenia podpisu i pieczątki. Po dokonaniu tych czynności oświadczenie w formacie .pdf (nie jako obraz jpg/png!) należy przesłać mailowo na adres dyscyplina@wielkopolskizpn.pl w terminie do 15 marca 2021 roku.

Co istotne, oświadczenie na rundę wiosenną dotyczy wyłącznie nowych klubów, które chcą przystąpić do programu bądź też tych, którzy zdecydują się na zmiany względem wcześniejszego zgłoszenia. Oświadczenia przesłane przed rundą jesienną zachowują ważność.

Dodatkowych informacji w temacie udziela Piotr Hajduk pod numerem telefonu 882 745 122.