fot. Wielkopolski ZPN

Oświadczenia o dobrowolnym udziale w treningu

Wielkopolski Związek Piłki Nożnej przygotował specjalne oświadczenia do wykorzystania przez kluby, dotyczące udziału w treningach w okresie stanu epidemii.

Dopuszczenie do ponownego użytkowania obiektów sportowych pozwala wznowić klubom treningi. Związanych z tym jest jednak wiele obostrzeń, dlatego też by nie dopuścić do sytuacji, w której klub mógłby być obarczany winą za zaistniałe zdarzenia, przygotowane zostało specjalne oświadczenie.

Dokument jest potwierdzeniem dobrowolnego udziału zawodnika w treningu. Został przygotowany w dwóch wersjach - dla graczy pełnoletnich oraz dzieci. Wielkopolski ZPN zaleca, by przygotowane oświadczenia podpisane przez graczy bądź też w przypadku niepełnoletnich - przez ich opiekunów prawnych - zbierać od wszystkich osób uczestniczących w zajęciach piłkarskich w okresie epidemii COVID-19. Formularze można pobrać ponizej.

Przy organizacji zajęć należy oczywiście pamiętać o wszystkich zasadach określonych rządowym rozporządzeniem i bezwzględnie ich przestrzegać. Wskazane jest zastosowanie również dodatkowych środków bezpieczeństwa takich jak:
a) organizacja treningów w stałych pod względem osobowym grupach, potwierdzone listami obecności, które powinien posiadać trener i osoba zarządzająca obiektem (listy powinny być archiwizowane);
b) unikanie kontaktu pomiędzy osobami przed zajęciami, w ich trakcie, a także po zakończeniu - uwzględniając sytuacje udzielania instrukcji zawodnikom, a także odbioru po treningach dzieci poniżej 13. roku życia, które nie mogą poruszać się bez opieki osoby dorosłej;
c) rozłożenie przez zawodników swoich rzeczy (w tym wody do korzystania w trakcie zajęć) w miejscach odseparowanych od innych uczestników;
d) w razie konieczności udzielanie pomocy medycznej wyłącznie przez jedną osobę (trener/obsługa obiektu) z zachowaniem szczególnych środków bezpieczeństwa (maseczka, rękawiczki jednorazowe).

OŚWIADCZENIE - WERSJA DLA PEŁNOLETNICH (klik!)

OŚWIADCZENIE - WERSJA DLA NIELETNICH (klik!)