fot. Wielkopolski ZPN

Oświadczenia o uczestnictwie w rozgrywkach ligowych dzieci i młodzieży

Polski Związek Piłki Nożnej uchwałą Komisji ds. Nagłych z dnia 29 grudnia upoważnił wszystkie wojewódzkie związki do wystawiania dokumentów potwierdzających członkostwo i uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży. Tym samym kluby mogą otrzymać od Wielkopolskiego ZPN stosowne oświadczenia upoważniające do organizacji zajęć w okresie zwiększonych obostrzeń.

Wprowadzenie nowych regulacji na okres od 28 grudnia do 17 stycznia wprowadziło wiele niepewności w środowisku piłkarskim, bowiem rozporządzenie niezbyt precyzyjnie wskazywało kwestię grup dopuszczonych do organizacji zajęć sportowych. Polski Związek Piłki Nożnej już 23 grudnia postanowił wystosować do Ministerstwa Zdrowia z prosbą o przedstawienie właściwych interpretacji wprowadzonych zmian w odniesieniu do piłki nożnej, bazując na przepisach związkowych.

Dziś krajowa federacja wykonała kolejny krok upoważniając wojewódzkie związki do wystawiania w jej imieniu - jako polskiego związku sportowego - stosownych dokumentów wymaganych przez prawo. Tym samym członkowie Wielkopolskiego ZPN mogą już mailowo zgłaszać prośby o przygotowanie dedykowanych zaświadczeń.

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, wystawiane zaświadczenia będą uprawniać do organizacji zajęć dla dzieci i młodzieży uczestniczącej w rozgrywkach. Nie mają natomiast zastosowania w przypadku zespołów seniorskich. Dokumenty są wystawiane na klub, nie na poszczególne drużyny.
Składając prośbę oprócz nazwy drużyny proszę też podać adres siedziby i w przypadku posiadania - numer REGON.

Wnioski należy kierować mailowo - ze skrzynki klubowej w domenie @wielkopolskizpn.pl do Dyrektora Biura, Macieja Chłodnickiego - maciej.chlodnicki@wielkopolskizpn.pl. Kluby, które wcześniej poprosiły Związek o podobny dokument (nie mając pewności czy będzie miał on jakąkolwiek moc prawną) nie muszą składać ponownej prośby. Oświadczenia będą przygotowywane w kolejności zgłoszeń i przesyłane w odpowiedzi mailowo. Ze względu na spodziewaną bardzo dużą liczbę aplikacji jak i trwający okres świąteczno-noworoczny, czas realizacji dokumentów może się wydłużyć, dlatego też prosimy o cierpliwe oczekiwanie na odpowiedź.