fot. Wielkopolski ZPN

Obowiązek wprowadzania terminów spotkań

Wydział Gier i Ewidencji Wielkopolskiego ZPN przypomina o ciążących na klubach obowiązkach związanych z wprowadzaniem terminów spotkań. Przed rundą wiosenną przyjęte zostały stałe zasady postępowania w przypadkach naruszania Regulaminu Rozgrywek.

Zgodnie z przepisami, na podstawie terminarza gospodarze spotkań zobowiązani są do ustalenia dokładnej daty oraz miejsca rozegrania wszystkich spotkań w całej rundzie i wprowadzenia ich do systemu Extranet najpóźniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem meczu. W przypadku naruszenia określonych zasad na kluby nakładana jest kara finansowa w wysokości połowy opłaty za przełożenie meczu. Dodatkowo najpóźniej na 5 dni przed terminem kolejki wyznaczany jest przez Związek obligatoryjny termin rozegrania spotkania.

W ostatnim czasie Wydział Gier i Ewidencji zaobserwował wyraźny wzrost liczby naruszeń przytoczonych przepisów przez kluby, w związku z czym przed rundą wiosenną postanowiono restrykcyjnie egzekwować odpowiednio zapisy Regulaminu Rozgrywek. Jednocześnie przyjęto stały schemat procedowanie w podobnych sytuacjach:

PONIEDZIAŁEK:
1. Weryfikacja terminów spotkań zaplanowanych do rozegrania w ciągu 14 dni.
2. Nałożenie regulaminowych kar finansowych na kluby, które nie wprowadziły terminów.
3. Wiadomość mailowa do ukaranych klubów z informacją o ostatecznym terminie wprowadzenia daty spotkania.

CZWARTEK
1. Wyznaczenie przez Wydział Gier i Ewidencji obligatoryjnych terminów rozegrania zawodów.
2. Komunikat Wydziału zawierający listę ukaranych klubów i wyznaczone terminy spotkań.

Należy podkreślić, że procedowanie będzie odbywało się z wyprzedzeniem dwutygodniowym. Mowa zatem o konkretnych dniach nie w obrębie tygodnia poprzedzającego mecz, a wcześniejszego. W praktyce zatem, jeśli klub nie wprowadzi terminu do przedostatniego czwartku przed daną kolejką (9-10 dni przed meczem), wówczas wyznaczony zostanie termin obligatoryjny. Jego zmiana będzie możłiwa tylko za zgodą obu klubów, po wniesieniu opłaty regulaminowej.

Zgodnie z przedstawionym schematem działania, w poniedziałek 22 lutego zostaną sprawdzone terminy spotkań zaplanowanych na 6-7 marca. Zwracamy zatem szczególną uwagę zainteresowanym klubom RED BOX V ligi i RED BOX Klasy Okręgowej na konieczność podjęcia niezwłocznych działań.