fot. Piłka nożna

Oczekiwanie na "odmrożenie"

Zapowiedziane otwarcie obiektów sportowych od 4 maja, wywołało w środowisku piłkarskim dużo optymizmu. Na planowanie powrotu do treningów trzeba jednak poczekać do czasu wprowadzenia aktu prawnego.

Przedstawiony projekt odmrażania sportu przewiduje udostępnienie boisk i innych obiektów sportowych z zastrzeżeniem limitu sześciu osób korzystających z niego. Obostrzenie jest jednym z wielu aspektów, które budzą wątpliwości. Limit jest bowiem jednakowy dla każdego boiska bez względu na rozmiar - zarówno dla "Orlika" jak i pełnowymiarowego placu gry.

Niewykluczone, że w najbliższych dniach zapisy zostaną doprecyzowane, tak jak to miało już miejsce m.in. z przepisami dot. zakrywania ust i nosa. Przede wszystkim jednak, dotychczasowe zapowiedzi należy traktować tylko jako zamierzenia, bowiem nie są unormowane aktem prawnym.

Obowiązującym na dziś jest nadal Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
z wystąpieniem stanu epidemii, które do odwołania ustanawia zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców i inne podmioty wszelkiej działalności sportowej. Dlatego też z dokładnymi planami działań należy się powstrzymać do czasu wejścia w życie nowego rozporządzenia. które wprowadzi zmiany. Dopiero wówczas będziemy znali konkretne postanowienia regulujące możliwości prowadzenia zajęć.